Restrictions necessary to ensure a continuous daily water supply

Irish Water and Galway County Council wish to advise customers on Inis Oirr that essential overnight water restrictions will be extended from 5pm daily until 10am the following morning. The restrictions on Inis Mór will remain in place nightly from 5pm until 10am. 

Commenting, Tim O’Connor, Irish Water said “These restrictions are necessary to ensure a continuous daily water supply is available for residents and businesses on both islands for hygiene and other essential purposes during this continued dry spell. We are asking customers on both islands to be mindful of how they use water and thank them for their continuous conservation efforts to date. We would also like to remind customers that it is important to continue to follow the HSE guidance on hand washing.”

Conserve where possible

While handwashing remains a priority, simple water conservation efforts can have a big impact on reducing demand on the supply. Turning off the tap while brushing your teeth and shaving can save up to 6 litres of water per minute. Taking a shower instead of a bath or using a watering can rather than a hose when gardening can also make a big difference in water use. We are also reminding people with responsibility for properties that are currently unoccupied to check for leaks and turn off water where it is not required. There are lots more tips on how to conserve water in your home on our Conservation page.

Irish Water is working at this time, with our local authority partners, contractors and others to safeguard the health and well-being of staff and the public and to ensure the continuity of drinking water and wastewater services.

More information

Irish Water and Galway County Council would like to thank customers for their efforts as work continues to ensure to ensure continuity of water supply for all. For further information visit our Supply and Service section. The Irish Water customer care helpline is open 24/7 and customers can call us on 1850 278 278 and contact us on Twitter @IWCare.

Síneadh breise le cur leis na srianta uisce san oíche in Inis Mór agus Inis Oírr de bharr aimsir thirim

Is mian le Uisce Éireann agus Comhairle Contae na Gaillimhe a chuir in iúl do phobal Inis Oírr agus Inis Mór go gcaithfear leanacht leis na srianta uisce i rith na hoíche de bharr an aimsir thirim atá againn le tamall anuas. Beidh na srianta i bhfeidhm ón 5i.n go dtí an 10r.n an mhaidin dár gcionn ar Inis Mór mar a bhí ach anois ón 5i.n go dtí an 10r.n in Inis Oírr freisin.

Ag labhairt dó faoina srianta oíche, deir Tim O’Connor do chuid Uisce Éireann “Caithfear leanacht leis na srianta seo chun a chinntiú go bhfuil dóthain uisce ar fáil do chuile dhuine ar na hoileáin i rith an lae, ionas go mbeidh siad in ann leanacht orthu ag níochán lámha agus ag claoi leis na treoirlínte atá leagtha síos ag Feidhmeannach na Seirbhísí Sláinte.”

Tá na srianta seo riachtanach chun soláthar buan a chinntiú i rith an lae ionas go mbeidh soláthar ar fáil do chónaitheoirí agus gnóthaí.

Tá muid ag fiafraí ar an bpobal a bheith aireach ar an chaoi a úsáideann siad uisce. Tá sé tábhachtach áfach leanacht ag níochán lámha ag leanacht treoireacha Feidhmeannach na Seirbhísí Sláinte.

Cé go bhfuil níochán lámha fós rí-thábhachacht, is féidir le iarrachtaí beaga ó thaobh caomhnú uisce in ann tionchar mór a bheith acu ar an soláthar uisce i gcoitinne. Cas as an sconnna agus tú ag scuabadh do chuid fiacla nó do bhearradh féin, sábháileann sé sin 6 lítear. Glac cith in áit folcadh nó úsáid a bhaint as canna spréite in áit píobán chun an gairdín a uisciú. Tá na moltaí seo símplí ach is fiú iad a chuir i bhfeidhm. Ina dteannta siúd, meabhraíonn muid dóibh siúd atá i bhfeidhil foirgnimh nó áitreabh folamh, an tuisce a chasadh as nuair nach bhfuil aon duine ann. Tá breis leideanna ar an suíomh idirlíon maidir le caomhnú uisce Conservation

Tá Uisce Éireann ag obair i láthair na huaire lenár gcomhpháirtithe sna hUdaráis Áitiúil, conraitheoirí agus eile chun sláinte agus sábháilteacht ár mbaill foirne agus an pobal a chinntiú i rith an éigeandáil seo agus chun seirbhísí uisce agus fuíolluisce a choinneáil ag imeacht.

Ba mhaith le Uisce Éireann agus Comhairle Contae na Gaillimhe buíochas a ghlacadh leis an bpobal agus muid ag leanacht leis an obair soláthar uisce a choinneáil ag imeacht. Féach ar Supply and Services chun breis eolais a fháil nó is féidir glaoch ar an t-ionad teagmhála 24/7 ar 1850 278 278 nó labhair linn ar @IWCare.

Galway

Back to the top