Irish Water is prioritising a number of measures to enable lifting the boil water notice for Ring Helvick as quickly as possible. The priority is to ensure a safe, reliable drinking water supply for the local community.

Site investigation and design works have been completed ahead of construction of a new 1km section of water main which will link to the nearby Roberts’ Cross Water Supply, allowing 100 properties to be supplied from Roberts’ Cross Water Supply. Construction work has commenced on this within the past two weeks.

Irish Water is also progressing work to replace the existing 1.4km section of cast iron mains in the Ring Helvick Water Supply under the same water main construction contract. This contract is scheduled for completion by the end of the year.

Irish Water has recently invested €75,000 in additional valves and hydrants to allow for more effective flushing of the water in the network, improving water quality. Automatic flushing has commenced at night at both Heilbhic and Baile na nGall and will continue as an ongoing part of network maintenance. Following completion of the water mains construction contract work, further testing will be carried out and results submitted to the HSE with a view to getting the boil water lifted.

Irish Water would like to apologise for the inconvenience caused by this boil water notice.

Speaking about the on-going work, Brian O’Leary Irish Water’s Regional Water Operations Lead said, “Irish Water’s priority is to provide safe, secure and reliable drinking water for 1,500 people in the Ring Helvick area. That’s why we are prioritising a number of measures. Irish Water understands the inconvenience caused as a result of the Boil Water Notice and wishes to apologise to all customers affected. We will continue to keep local residents, media and elected representatives updated on these works and on our efforts to lift of the boil water notice.”
 

__________________________________________________________________________

 

Tá Uisce Éireann ag tabhairt tosaíochta do roinnt bheartais éagsúla chun a chinntiú go mbeifí in ann an fógra chun uisce a fiuchadh atá i bhfeidhm sa Rinn/Heilbhic faoi láthair a árdú a luaithe agus is féidir. Tá sé mar phríoracht soláthar uisce sábháilte, gur féidir braith air, a chinntiú don bpobal áitiúil.

Tá oibreacha cigireachta agus deartha ar an láithreán curtha i gcrích sula dtosnófar ag tógaint stráice nua 1km de phríomhphíobán uisce, a cheanglóidh le Soláthar Uisce Chrosaire Roberts atá in aice láimhe. Cialóidh sé seo go mbeifí ábalta uisce a chur ar fáil do 100 theach ó Sholáthar Uisce Chrosaire Roberts. Tá obair thógála tosnaithe air seo le coicís anuas.

Tá Uisce Éireann ag déanamh dul chun cinn san obair ar an stráice 1.4km atá ann cheana de phríomhphíobán uisce iarainn teilgthe i Soláthar Uisce na Rinne/Heilbhic, faoin gconradh céanna chun príomhphíobán a thógaint. Táthar ag súil an conradh seo a chur i gcrích faoi dheireadh na bliana. Tá Úisce Éireann tar éis infheistíocht  €75,000 a dhéanamh i gcomhlaí agus in hiodraint breise chun go mbeifí ábalta sruthlú níos éifeachtaí a dhéanamh ar an uisce sa líonra, rud a fheabhsóidh caighdeán an uisce. Tá tús curtha le sruthlú uathoibríoch istoíche in Heilbhic agus i mBaile na nGall agus leanfar leis leo mar chuid leanúnach de chothabháil an líonra.

Nuair a bheidh an obair faoi chonradh ar thógaint an phríomhphíobáin uisce críochnaithe, déanfar a thuilleadh tástálacha agus cuirfear na torthaí ar aghaidh chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), ag súil go mbeifí in ann an fógra chun uisce a fiuchadh a ardú.

Is mian le hUisce Éireann leithscéal a ghabháil as ucht an mhíchaoithiúlacht  a thagann de bharr an fhógra seo chun uisce a fiuchadh.

Ag labhairt dó mar gheall ar an obair leanúnach atá ar siúl, dúirt Brian O’Leary, Ceannasaí ar Oibríochtaí Uisce Réigiúnach le hUisce Éireann,

“Tá sé mar phríoracht ag Uisce Éireann uisce ól atá sábháilte, iontaofa, gur féidir braith air, a chur ar fáil do 1,500 duine i gceantar na Rinne agus Heilbhic. Sin an chúis go bhfuilimid ag tabhairt tosaíochta do roinnt bheartais. Tuigeann Uisce Éireann an mhíchaoithiúlacht a bhaineann le Fógra chun Uisce a Fiuchadh agus is mian linn leithscéal a ghabháil leis na custaiméirí ar fad atá thíos leis. Leanfaimid orainn ag cur muintir na háite, na meáin agus na hionadaithe tofa ar an eolas mar gheall ar an obair atá ar siúl againn agus ar na hiarrachtaí atá á dhéanamh againn chun an fógra chun uisce a fiuchadh a ardú.”

Waterford

Back to the top