Tá áthas ar Uisce Éireann a dheimhniú go bhfuil deireadh curtha anois leis an bhFógra chun Uisce a Fiuchadh a bhí in áit le sé mhí anuas in Heilbhic agus sa Rinn i gContae Phort Láirge, de bharr go bhfuil na hoibreacha deisiúcháin a bhí á dhéanamh ar an líonra uisce áitiúil curtha i gcrích anois. Is féidir leis an 875 duine atá ag braith ar an soláthar uisce seo filleadh ar ghnáth-úsáid uisce anois i gcomhair óil, ullmhúcháin bia agus scuaibe fiacla.

Cuireadh an Fógra chun Uisce a Fiuchadh i bhfeidhm i mí Iúil 2016, nuair a tháinig sé chun solais go raibh baol ann go raibh an próiseas díghalraithe ar chuid den soláthar uisce i gcontúirt. Thosnaigh Uisce Éireann ag obair láithreach chun rudaí a chur ina gceart a luaithe agus ab’fhéidir chun soláthar uisce sábháilte, gur féidir braith air, a chur ar fáil don bpobal áitiúil.

Bhí tógaint 1km de phríomhphíobán uisce nua i gceist leis na hoibreacha deisiúcháin seo, atá ag ceangail isteach le Soláthar Uisce Chrosaire Roberts in aice láimhe, rud a chialóidh go bhfaighfidh 100 tigh a gcuid uisce ó Sholáthar Uisce Chrosaire Roberts.

Chomh maith leis seo, cuireadh 1.4km de phíobán nua in áit an phríomhphíobán iarainn teilgthe a bhí i Soláthar Uisce na Rinne/Heilbhic agus deineadh €75,000 a infheistiú i gcomhlaí agus in hiodraintaí breise ionas go mbeidh sruthlú níos éifeachtaí á dhéanamh ar an uisce sa chóras, rud a fheabhsóidh caighdeán an uisce. Leanfar ar aghaidh le sruthlú uathoibríoch mar ghnáthchuid de chothabháil an líonra.

Tar éis an obair seo ar fad a dhéanamh, deineadh tástáil forleathan ar an gcóras, agus seoladh na torthaí chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Thugadar san comhairle an tseachtain seo gurb fhéidir deireadh a chur leis an bhFógra chun Uisce a Fiuchadh.

Ag labhairt dó faoin obair leanúnach, dúirt Brian O’Leary, Ceannasaí Oibríochtaí Uisce Réigiúnacha de chuid Uisce Éireann, “Tá sé mar thosaíocht ag Uisce Éireann uisce ólacháin atá sábháilte, slán agus gur féidir braith air a chur ar fáil d’ár gcustaiméirí ar fad in Heilbhic agus sa Rinn. Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil deireadh tagtha anois leis an bhFógra chun Uisce a Fiuchadh tar éis na hoibreacha uasghrádaithe a bheith curtha i gcrích sa cheantar.

Admhaímid an fhoigne, an comhoibriú agus an chabhair a bhfuaireamar ón bpobal áitiúil le linn don bhFógra chun Uisce a Fiuchadh a bheith i bhfeidhm agus is oth linn go mór aon mhíchaoithiúlacht a bhí ar shealbhóirí tithe agus ar an bpobal áitiúil i gcoitinne.”

Waterford

Back to the top