Irish Water, working in partnership with Donegal County Council, is inviting the public to an information evening about the innovative solution being put forward for the Gweedore Sewerage Scheme. The event is taking place in Amharclann Ghaoth Dobhair, Co Donegal on Tuesday 9 May from 2-8pm.

Irish Water has identified a solution, which has been used successfully in several other countries, for the provision of sewerage treatment services for the residents and businesses of Gweedore. The solution will meet the needs of the local community and ensure compliance with the Urban Waste Water Directive.

Following extensive investigations Irish Water has determined that due to the specific ground conditions and the dispersion of homes in the Gweedore area, a traditional waste water network would not work. Having examined all possible alternatives the utility is proposing to install a pressure sewer system which will allow for the use of an existing waste water treatment plant in the area which Irish Water will take ownership of and upgrade. This solution will ensure that houses and businesses in the Gweedore area can be connected to this public system regardless of location.

Speaking about the scheme Irish Water’s Sustainability Policy & Innovations Lead Mark O’Callaghan said “Gweedore has been identified as not having an adequate collection system and treatment of wastewater and is listed as one of the areas that Ireland may be prosecuted for non-compliance with the Urban Wastewater Directive under a European Court of Justice Infringement Case.

The provision of a collected sewerage system for Gweedore is enormously challenging from a technical and cost perspective. This is due to the dispersed nature of homes and businesses in the area as well as the difficult topography and ground conditions.  Irish Water has worked with the Department of Housing, Planning, Community and Local Government and Donegal County Council to investigate all possible technical and economically viable options. A solution has been identified that we feel best meets the needs of the community.”

Mr O’Callaghan added “This system is also capable of expanding to accommodate any future domestic, business and commercial connections, as required, supporting the future economic growth of the region while ensuring the water quality in Gweedore Bay is protected and improved.”

To progress the implementation of this system Irish Water will, with local co-operation, proceed with a demonstration project involving 20 to 30 houses which will be operated and monitored for a period of eight to 12 months. This will give the stakeholders an opportunity to see the system in action. This will be followed by a roll out of the main scheme which will have the benefit of any learnings from the demonstration project.

Is mian le Uisce Éireann, ag obair i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Dhún na nGall cuireadh a thabhairt do phobal an cheantair chuig ócáid eolais maidir leis an scéim nuálach séarachais atá beartaithe do Ghaoth Dobhair. Beidh an ócáid ar siúl in Amharclann Ghaoth Dobhair ar an Mháirt an 9ú Bealtaine ón 2-8i.n

Tá córas aimsithe ag Uisce Éireann, córas atá tar éis a bheith in úsáid i roinnt tíortha eile, chun dul i ngleic le fadhbanna fuíolluisce an cheantair agus a chomhlíonann treoir Chóireáil um Fuíolluisce Uirbigh.

Tar éis tabhairt faoi thaighde cuimsitheach sa cheantar, creideann Uisce Éireann nach n-oibreódh an gnáth cur chuige ó thaobh ionaid córála fuíolluisce mar gheall ar choinníollacha áirithe sa dromcla agus an dóigh ina bhfuil na tithe scartha amach óna chéile sa cheantar.

Tar éis do Uisce Éireann gach rogha a scrúdú go mion, tá sé beartaithe córas fuíoll-bhrú uisce a suiteáil san áit ina bhfuil an córas i láthair na huaire agus an córas sin a uasdhátú. Ciallaíonn an t-uasghrádú seo go mbeifear in ann gach teach agus gnó a cheangal leis an gcóras seo cibé áit a bhfuil siad lonnaithe.

Agus é ag caint inniu ag an seisiúin eolais, dúirt Mark O'Callaghan atá ina Chinnire Inbhuanaitheachta agus Nuálachas in Uisce Éireann go bhfuil "Gaoth Dobhair aitheanta ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontas Eorpaigh ar cheann do na háiteacha nach bhfuil ag comhlíonadh riachtanais maidir le bailiú agus cóiriú fuíolluisce mar is ceart." Deir sé go bhfuil an cur chuige fíor-dhúshlánach go teicniciúil agus ó thaobh costais dhe mar gheall ar an dóigh atá na tithe chomh scartha amach óna chéile, ag cuir cúrsaí topagrafaíochta san áireamh freisin.

D'oibrigh Uisce Éireann leis an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtas Áitiúil chun an réiteach is fearr don phobal a aimsiú. Ina theannta seo a deir an t-Uasal O'Callaghan, "is féidir an córas seo a mhéadú amach sa todhchaí más gá chun freastal a dhéanamh ar mhéadaithe daonra nó forbairtí eacnamaíochta."

Chun tús a chuir leis an gcóras, agus le comhoibriú ón bpobal áitiúil, cuirfidh Uisce Éireann idir scór agus 30 teach ar líonra an chórais ar feadh 8-12 mí ionas go bhfeicfidh muintir na háite agus Uisce Éireann an córas ag oibriú ar bhun praicticiúil de. Déanfadh Uisce Éireann leathnú amach ar an scéim ina dhiaidh sin agus gach a bheidh le foghlaim sa gcéad thrémhse ag dul chun sochair don chóras iomlán ina dhiaidh sin.

Donegal

Back to the top