Programme will end unacceptable practice of discharging untreated wastewater into Casla Bay

Irish Water is holding an information evening at An Crompán, Carraroe, on Thursday 28 June from 5.30-7.30pm to present plans for the Carraroe Sewerage Scheme.

Irish Water is working to end the unacceptable practice of discharging untreated wastewater into Casla Bay by developing a new wastewater treatment plant as part of the Carraroe Sewerage Scheme.

The public are invited to attend the information evening to meet the project team and learn more about Irish Water’s plans to progress this important project. 

What are the benefits?

The practice of discharging untreated wastewater into Casla Bay is unsustainable. The new wastewater treatment plant will bring benefits to Carraroe in terms of health, integrity of the environment and improved water quality for all. Cleaner water will enhance Carraroe’s amenity value and act as a platform for social and economic development. The new pipes, pumping station and wastewater treatment plant have all been sized to accommodate an increase in the local population and will facilitate future growth in the area. The project will also ensure that the water quality standards set down by regulatory bodies will be achieved.

Anyone interested in receiving further information or in asking questions about this project are invited to attend the information evening.

For information on our other projects taking place across the country, visit our Projects and Plans page.

Uisce Éireann chun tráthnóna poiblí eolais a reáchtáil faoi Scéim Shéarachais na Ceathrún Rua

Tá Uisce Éireann chun tráthnóna eolais a eagrú ag an gCrompán, an Cheathrú Rua, Déardaoin, an 28ú Meitheamh, ó 5.30-7.30 i.n. chun na pleananna a bhaineann le Scéim Shéarachais na Ceathrún Rua a chur os comhair an phobail.

Tá Uisce Éireann ag obair chun deireadh a chur le droch-chleachtas, de bheith ag cur dramhuisce neamhchóireáilte isteach i gCuan Chasla trí fhorbairt chórais chóireála dhramhuisce nua mar chuid de Scéim Shéarachais na Ceathrún Rua.

Tugtar cuireadh don phobal freastal ar an tráthnóna eolais chun casadh ar an bhfoireann tionscadail agus chun níos mó a fhoghlaim faoi phleananna Uisce Éireann chun an tionscadal tábhachtach seo a chur chun cinn.

Ní féidir leanúint ar aghaidh leis an gcleachtas seo de bheith ag cur dramhuisce neamhchóireáilte isteach i gCuan Chasla. Rachaidh an córas cóireála dramhuisce nua chun tairbhe na Ceathrún Rua ó thaobh sláinte agus caighdeán feabhsaithe uisce do chách de, agus ar mhaithe leis an timpeallacht. Cuirfidh uisce níos glaine feabhas ar luach fóntais na Ceathrú Rua agus spreagfaidh sé forbairt shóisialta agus eacnamaíoch. Rinneadh na píobáin nua, an stáisiún caidéalúcháin nua agus an córas cóireála dramhuisce nua ar mhéid a dhéanfaidh freastal ar mhéadú sa daonra áitiúil agus déanfaidh siad fás sa cheantar sa todhchaí níos éasca. Cinnteoidh an tionscadal freisin go mbainfear amach na caighdeáin cháilíochta uisce sin a leagtar síos ag na comhlachtaí rialála.

Tugtar cuireadh d´aon duine ar spéis leis nó léi tuilleadh eolais a fháil nó ceisteanna a chur faoin tionscadal seo freastal a dhéanamh ar an tráthnóna eolais.

Galway

Back to the top