Cad is fianáin ann agus conas a úsáidimid iad?

 

Is éard is fianán ann píosa beag sonraí a sheoltar ó shuíomh Gréasáin agus a stóráiltear i do bhrabhsálaí Gréasáin agus tú ag brabhsáil ar shuíomh Gréasáin. Is ann do cheithre chineál éagsúla fianán a fhéadaimid a úsáid ar ár gcuid suíomhanna Gréasáin.

Fianáin a bhfuil fíorghá leo

Tá fianáin a bhfuil fíorghá leo riachtanach ionas go mbeidh tú ábalta nascleanúint a dhéanamh ar fud ár suíomhanna Gréasáin agus úsáid a bhaint as a gcuid gnéithe. Murach na fianáin sin, ní bheimis ábalta gnéithe áirithe a chur ar fáil.

Seo a leanas roinnt samplaí den tslí a d'fhéadfaí na fianáin sin a úsáid:

 • Chun cur ar do chumas logáil isteach i do chuntas ar líne chun féachaint ar do bhille ar líne.
 • Chun do bhille a íoc go sábháiltear líne.

Fianáin feidhmiúlachta

Cuireann fianáin feidhmiúlachta ar chumas ár gcuid suíomhanna Gréasáin cuimhneamh ar roghanna a rinne tú, agus cabhraíonn siad chun taithí fheabhsaithe, atá níos pearsanta, a thabhairt ar ár gcuid suíomhanna Gréasáin.


Seo a leanas roinnt samplaí den tslí a d'fhéadfaí na fianáin sin a úsáid:

 • Chun éascú a dhéanamh ar logáil isteach ar ár gcuid suíomhanna Gréasáin trí Facebook Connect.
 • Chun cur ar chumas cuairteora féachaint ar fhíseán.
 • Chun cur ar chumas cuairteora tuairimí a chur le fóram.
 • Chun cur ar chumas cuairteora inneachar atá ar ár gcuid suíomhanna Gréasáin a roinnt ar líonraí sóisialta.

Fianáin feidhmíochta

Cabhraíonn fianáin feidhmíochta linn feabhas a chur ar ár gcuid suíomhanna Gréasáin agus ár gcuid seirbhísí ar líne. Bailíonn na fianáin sin faisnéis faoi conas a úsáidtear ár gcuid suíomhanna, lena n-áirítear cé na leathanaigh is minice a dtugtar cuairt orthu. Fianáin anaithnide is ea iadsan - ní bhailíonn siad faisnéis trína n-aithnítear cuairteoir.

Cuireann siad ar ár gcumas freisin leathanaigh nua a thástáil agus a n-éifeachtacht a mheas, lena gcinntítear go dtugaimid an fhaisnéis is ábhartha duit agus lena gcabhraítear linn feabhas a chur ar do thaithí ar ár gcuid suíomhanna Gréasáin.

Seo a leanas roinnt samplaí den tslí a d'fhéadfaí na fianáin sin a úsáid:

 • Chun luasanna fís-sruthaithe a shocrú atá comhoiriúnach le do bhrabhsálaí.
 • Chun staitisticí ar úsáid an tsuímh Gréasáin a chur ar fáil.
 • Chun cabhrú linn feabhas a chur ar an suíomh Gréasáin trí phatrúin agus earráidí a aithint.

Fianáin fógraíochta

Úsáidtear fianáin fógraíochta chun cabhrú linn staitisticí Gréasáin a thiomsú maidir le feachtas fógraíochta. Is féidir iad a úsáid freisin chun fógraí níos ábhartha a sheachadadh. Fianáin anaithnide is ea iadsan - ní bhailíonn siad faisnéis trína n-aithnítear cuairteoir.

Seo a leanas roinnt samplaí den tslí a d'fhéadfaí na fianáin sin a úsáid:

 • Chun cabhrú le héifeachtacht feachtas fógraíochta a thomhas.
 • Chun teorainn a chur le líon na n-amanna a fheiceann tú fógra.
 • Tá treoir maidir le fógraíocht iompraíochta agus príobháideacht ar líne curtha le chéile ag an tionscal fógraíochta Idirlín agus tá sí le fáil ag www.youronlinechoices.eu

Cé na fianáin a úsáidimid ar an suíomh Gréasáin seo?

Is iad seo a leanas na fianáin a úsáidimid ar ár Suíomh Gréasáin:


Seirbhís fianáin dírithe shaor in aisce arna cur ar fáil ag Google is ea Google Analytics, trína ngintear staitisticí mionsonraithe faoi na cuairteoirí ar shuíomh Gréasáin. Bainimid úsáid as chun rianú a dhéanamh ar an tslí a ndéanann úsáideoirí nascleanúint tríd ár suíomh Gréasáin, m.sh. cé na leathanaigh atá ag feidhmiú go maith nó go dona, cé na brabhsálaithe is fearr ó thaobh feidhmíochta, an meán-am a chaitheann duine ar ár suíomh Gréasáin srl.


Fianán Feidhmiúlachta is ea Java/Apache tomcat. Bíonn seisiún ID an úsáideora san fhianán sin agus rachaidh an fianán in éag ag deireadh an tseisiúin (nuair a dhúnfaidh tú do bhrabhsálaí). Ní stórálann an fianán sin do chuid sonraí pearsanta.

Conas do chuid fianán a bhainistiú

Mura mian leat fianáin a fháil a thuilleadh, is féidir leat i gcónaí na fianáin a dhíchumasú trí do chuid socruithe brabhsálaí; ba chóir go mbeadh eolas i bhfeidhm chabhrach do bhrabhsálaí faoi conas sin a dhéanamh. Is féidir leat a fháil amach freisin conas é sin a dhéanamh i gcás do bhrabhsálaí ar leith féin trí chuairt a thabhairt ar www.allaboutcookies.org.


Is féidir leat do bhrabhsálaí a shocrú chun a chur in iúl duit nuair a bhíonn fianáin gníomhach, nó is féidir leat an rogha a dhéanamh gan glacadh le fianáin ar chor ar bith. Ina theannta sin, is féidir leat fianáin a socraíodh cheana a scriosadh.


Glacfaidh Uisce Éireann leis go n-aontaíonn tú fianáin a chur ar do ghléas mura roghnaíonn tú go sonrach gan ár gcuid fianán a fháil, agus sa chás sin ní féidir linn a rathú go mbeidh do thaithí chomh maith is a bheadh sé agus na fianáin in úsáid agat.


Úsáideann Uisce Éireann Google Analytics chun faisnéis a bhailiú faoin tslí ina n-úsáideann cuairteoirí ár gcuid suíomhanna Gréasáin. Na fianáin a úsáideann an táirge sin, bailíonn siad faisnéis i bhfoirm anaithnid. Más mian leat roghnú nach ndéanfadh Google Analytics rianú ort ar fud gach suíomh Gréasáin, tabhair cuairt ar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Back to the top