Skip to main content

Ceann Foirne Cothabhála Cóireála Uisce/Fuíolluisce (MLIRU) - Ref No. 99AOUET23

An Ról: Ceann Foirne Cothabhála Cóireála Uisce/Fuíolluisce (MLIRU) 

Réimse: Príomhoifig Oibríochtaí

Láthair: Fud na tíre

Tag: 99AOUET23

An dáta deiridh chun iarratais a fháil: N/A

Tá feidhm na nOibríochtaí Sócmhainní ina bunchloch maidir le seachadadh seirbhísí do chustaiméirí, leis an gcomhshaol a chosaint agus caighdeáin rialála a chomhlíonadh chomh maith le formhór an chaiteachais oibriúcháin a bhainistiú. Tá freagracht ar fheidhm na nOibríochtaí Sócmhainní as straitéis oibriúcháin agus cothabhála, beartais, pleanáil agus nósanna imeachta caighdeánacha oibriúcháin le haghaidh oibríochtaí Uisce agus Fuíolluisce go náisiúnta agus go réigiúnach araon, chun a chinntiú go gcuirtear luach ar airgead agus seirbhísí do chustaiméirí ar fáil.

Tá an foréimse Oibriúcháin agus Cothabhála Réigiúnach Uisce agus Fuíolluisce freagrach as bainistíocht oibríochta a dhéanamh ar chóireáil uisce agus fuíolluisce agus ar shócmhainní an líonra agus as an soláthar seirbhísí uisce agus fuíolluisce a bhaineann leis na freagrachtaí sin le gníomhaíochtaí oibríochta, cothabhála agus deisiúcháin, chomh maith le sláinte agus sábháilteacht a bhainistiú.

Tá sainchúram ag an gCeann Foirne Cothabhála Cóireála Uisce/Fuíolluisce (MLIRU) ar fud limistéar geografach agus tá sé/sí freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí cothabhála agus deisiúcháin agus frithghníomhacha pleanáilte ar fud an bhoinn sócmhainní uisce/fuíolluisce. Beidh an Ceann Foirne freagrach as foireann a threorú, a fhorbairt agus tacú leo agus an treoir agus na scileanna riachtanacha a sholáthar dóibh d'fhonn soláthar seirbhísí cothabhála agus deisiúcháin MLIRU a chinntiú.

Beidh sé riachtanach obair a dhéanamh lasmuigh d'uaireanta oibre agus beidh rátaí oiriúnacha ragoibre agus fuireachais i bhfeidhm.

Táimid ag iarraidh painéal náisiúnta a sheasamh le haghaidh gach folúntais reatha agus amach anseo. Samhlaítear go mbeidh an painéal seo beo ar feadh 12 mí, nó mar sin.

Cé go bhfuil sé i gceist againn róil ar leith a shruthlú maidir le huisce nó fuíolluisce ar bonn seasta ar fud na tíre amach anseo, is féidir go mbeidh riachtanas ann chun a bheith ag obair sna réimsí uisce agus fuíolluisce araon ag an tús, braithfidh sé seo ar na riachtanais san áit a mbeidh tú lonnaithe