Skip to main content

Anailísí Tacaíochta um Oibríochtaí Teicniúla Uisce - Ref No. 102AOUET23

An Ról: Anailísí Tacaíochta um Oibríochtaí Teicniúla Uisce

Réimse: Oibríochtaí Sócmhainní

Láthair: Ionad Cóireála Uisce Luimnigh/Ionad Cóireála Uisce Thír Oileáin (Gaillimh)

Tag: 102AOUET23

An dáta deiridh chun iarratais a fháil: 15 Lúnasa 2023

Is í an fheidhm na nOibríochtaí Sócmhainní mar bhunchloch maidir le seachadadh seirbhíse do chustaiméirí, an comhshaol a chosaint agus na caighdeáin rialála a chomhlíonadh chomh maith le formhór an chaiteachais oibriúcháin a bhainistiú. Tá freagracht ar fheidhm na nOibríochtaí Sócmhainní as straitéis oibriúcháin agus cothabhála, beartais, pleanáil agus nósanna imeachta caighdeánacha oibriúcháin le haghaidh oibríochtaí Uisce agus Fuíolluisce go náisiúnta agus go réigiúnach araon, chun a chinntiú go gcuirtear luach ar airgead agus seirbhísí do chustaiméirí ar fáil.

Tá freagracht ar fhoireann na nOibríochtaí Réigiúnacha as soláthar réigiúnach an uisce agus as seirbhísí oibríochta fuíolluisce trí oibriú, iniúchadh, chothabháil agus dheisiú na sócmhainní cóireála uisce agus fuíolluisce agus líonra.

Tabharfaidh an tAnailísí Tacaíochta um Oibríochtaí Teicniúla Uisce tacaíocht do réiteach fadhbanna teicniúla/innealtóireachta lena n-áirítear fadhbanna maidir le riosca do sheirbhísí de réir mar a thagann siad chun cinn. Díreofar an ról ar thacaíocht a thabhairt do bhainistíocht an riosca do sheirbhísí, anailís theicniúil agus eolas áitiúil a sholáthar ar shócmhainní agus ar chumas feidhmithe oibríochtúil agus cuirfear le hoibriú éifeachtúil agus éifeachtach na sócmhainní uisce.