Skip to main content

Anailísí Feidhmiúil WAM - Uimhir Thagartha. 20BS23

An Ról: Anailísí Feidhmiúil WAM

Réimse: Seirbhísí Gnó

Suíomh: Corcaigh/Baile Átha Cliath

Uimhir Thagartha: 20BS23

An dáta deiridh chun iarratais a fháil don fholúntas seo: 24 Feabhra 2023

Cuireann TF Uisce Éireann (TF UÉ) seirbhísí agus tacaíocht ar fáil do ghnó níos leithne Uisce Éireann, agus ar fud bhonn úsáideoirí Údarás Áitiúil. Tá Oibríochtaí TF freagrach as gníomhaíochtaí uile arna reáchtáil ar bhonn oibríochtúil ar fud Feidhmchlár, Teicneolaíocht Oibríochtúil, Bainistíocht Seirbhísí agus Bonneagair. Tá na foirne Feidhmchlár freagrach as feidhmchláir uile Uisce Éireann (CC&B, Maximo, Click, Syclo, Middleware, Oracle Financials, GIS, cinn a bhaineann go sainiúil le HR, SharePoint agus Service Now etc.) a chur i bhfeidhm, a uasghrádú agus a thacú lena-áirítear iad siúd atá forbartha ar ardán Dynamics 365 amhail CDS, EIMS agus SIMS. Tá ról ríthábhachtach ag na foirne Feidhmchlár freisin maidir le feidhmchláir nua a chur i bhfeidhm don eagraíocht, agus iad ag obair sa réimse Forbartha agus Soláthair TF.

Agus é/í ag tuairisciú do Cheannasaí Feidhmchlár FM WAM, tá Anailísí Feidhmiúil WAM freagrach as gnéithe uile chórais WAM Uisce Éireann a Anailísiú, a Chumrú, a Chothabháil agus a Thacú. Áirítear le córais WAM Maximo (córas Bainistíochta Sócmhainní Fiontair), Click (córas Sceidealaithe) agus Syclo (córas soghluaisteachta), Trimble Unity (suirbhé móibíleach), Microsoft Dynamics agus córais eile a d'fhéadfaí a chur le punann na foirne.