Skip to main content

Anailísí Seirbhísí Conarthaí um Sheachadadh Tairiscintí - Ref No. 139BS23

An Ról: Anailísí Seirbhísí Conarthaí um Sheachadadh Tairiscintí

Réímse: Seirbhísí Gnó

Láthair: Corcaigh / Baile Átha Cliath

Tag: 139BS23

An dáta deiridh chun iarratais a fháíl: 22 Meán Fómhair 2023

Is múnla speisialaithe é struchtúr Fhoireann Seachadta Tairisceana an tSlabhra Soláthair le fócas soiléir ar chaighdeánú, cur i bhfeidhm éifeachtúil tairiscintí, conarthaí Díreacha, Indíreacha agus Caipitiúla agus gníomhaíochta Oracail P2P i gcomhréir le dualgais chomhlíontachta inmheánacha PD02 & PD03 agus Rialacháin Eismheánacha Soláthair an AE.

Agus é/í ag tuairisciú don Cheannasaí Seirbhísí Conarthaí, tá an tAnailísí Seirbhísí Conarthaí freagrach as a chinntiú go ndéantar conarthaí tráchtála a chur le chéile ina n-iomláine, a bhailíochtú le haghaidh cruinnis, agus ceaduithe PD03 riachtanacha uile á n-aimsiú ar bhealach tráthúil éifeachtúil. Tar éis faofa, déanfaidh an tAnailísí Seirbhísí Conarthaí an próiseas feidhmithe a bhainistiú le haghaidh conarthaí (lena n-áirítear doiciméid uile atá comhthaobhach le conradh), agus bainistíocht lóistíochta san áireamh.

Teastaíonn saineolas ar chonarthaí agus ar rialachas ón ról agus beidh gnéithe úinéireachta sainiúla de dhíth mar aon le díriú, tacaíocht agus treoir shaineolaíoch do pháirtithe leasmhara uile ar feadh an phróisis faofa agus feidhmithe conarthaí.