Skip to main content

Bainisteoir Seirbhísí Eolaíochta - Tag. 03AMUET23

Ról: Bainisteoir Seirbhísí Eolaíochta

Réimse: Rialachán & Comhlíonadh Comhshaoil

Láthair: Luimnigh

Tag: 03AMUET23

An dáta deiridh a nglacfar le hiarratais don fholúntas seo: 31 Eanáir 2023

Tá an fheidhm Rialacháin Comhshaoil freagrach as bainistíocht rialacháin agus comhlíonta comhshaoil laethúil. Déanann an fheidhm monatóireacht ar chomhlíonadh an líonra uisce agus fuíolluisce agus na n-oibreacha cóireála, téann sí i bhfeidhm ar bheartas comhshaoil seachtrach agus déanann sí bainistíocht ar chaidrimh le páirtithe leasmhara comhshaoil. Cuireann an Rialachán Comhshaoil saineolas ar fáil don chuideachta Uisce Éireann maidir le tionchar a imirt ar bheartas comhshaoil agus páirtithe leasmhara a bhainistiú faoi rialachán comhshaoil a théann i bhfeidhm ar chleachtaí Uisce Éireann. Cuireann an fheidhm saineolas rialála ar fáil don chuideachta, lena n-áirítear an Fhoireann Shinsearach Ceannaireachta, maidir le gach gné de rialachán comhshaoil. Cuireann an fhoireann tacaíocht ar fáil maidir le hathruithe reachtaíochta agus rialála a rachaidh i bhfeidhm ar bheartais Uisce Éireann amach anseo.

Tá na réimsí feidhmiúla Seirbhísí Eolaíochta freagrach as soláthar náisiúnta na Seirbhísí Eolaíochta chun sampláil agus anailísíocht saotharlainne a chur san áireamh, ag cinntiú go ndéantar gníomhaíochtaí de réir na ndualgas rialála chun sláinte phoiblí agus an comhshaol a chosaint.

Oibríonn an Bainisteoir Seirbhísí Eolaíochta go díreach faoin gCeannasaí Rialacháin Comhshaoil agus tá sé/sí freagrach as straitéis a chur i bhfeidhm laistigh de na foirne a bhaineann le Seirbhísí Eolaíochta agus soláthar seirbhíse ar an láthair le custaiméirí inmheánacha agus seachtracha. Tá an Bainisteoir Seirbhísí Eolaíochta freagrach as soláthar náisiúnta na Samplála agus anailíse chun freastal ar riachtanais an phlean gnó.