Skip to main content

Speisialtóir Bóithre agus Fóntas - Ref No. 15AOUET23

An Ról: Speisialtóir Bóithre agus Fóntas

Réimse: Oibríochtaí Sócmhainní 

Láthair: An Lár-Réigiún Thoir Theas

Tag: 15AOUET23

An dáta deiridh chun iarratais a fháil: 13 Feabhra 2023

Beidh an Speisialtóir Bóithre agus Fóntas ag obair mar chuid den Fhoireann Ullmhachta chun Gnó ar Chlár Bunathraithe Uisce Éireann (UETP), agus beidh sé/sí freagrach don Cheannasaí Bóithre agus Fóntas. Tacóidh an Speisialtóir Bóithre & Fóntas le córais náisiúnta agus le modhanna oibre a fhorbairt d'fhonn próiseas éifeachtach ó thús go deireadh a chur ar bun, próiseas atá comhlíontacht maidir le bainistíocht oscailte bóithre d'Oibríochtaí Sócmhainní Uisce Éireann. Beidh ról ceannasach ag an té a cheapfar ag tacú le hOibríochtaí Réigiúnacha maidir le saincheisteanna oidhreachta a chur chun cinn, le hathrú chuig an múnla amach anseo, agus le caidrimh láidre a fhorbairt le príomhpháirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha.

Déanfaidh an té a cheapfar sa ról seo socruithe freisin le fóntais agus le páirtithe leasmhara eile a bhfuil comhéadan ag bonneagar Uisce Éireann leo, lena n-áirítear gníomhaireachtaí iarnróid, leictreachais, gáis, uiscebhealaí agus teileachumarsáide.

Is ról eatramhach é seo chun tacú leis an athrú chuig modh náisiúnta caighdeánach oibre i réimsí an athchóirithe bóithre agus idirchaidrimh fóntas.