Skip to main content

Speisialtóir Pleanála agus Tuairiscithe Rialála - Uimhir Thagartha. 360SR22

An Ról: Speisialtóir Pleanála agus Tuairiscithe Rialála

Réimse: Straitéis & Rialú

Láthair: Corcaigh/Baile Átha Cliath

Uimhir Thagartha: 360SR22

An dáta deiridh chun d'iarratas a chur isteach: 10 Eanáir 2023

Tá an réimse Rialaithe Custaiméara & Eacnamaíoch in Uisce Éireann freagrach as rialú rialachais agus beartais a leagan amach agus a bhainistiú, agus as rannpháirtíocht a dhéanamh le príomhpháirtithe leasmhara chun tionchar a imirt ar rialú agus ar reachtaíocht a bhaineann le hUisce Éireann. Oibreoidh an réimse go dlúth le Foireann Cheannaireachta Uisce Éireann, le bainisteoirí sinsearacha agus leis na réimsí Rialaithe agus Straitéise eile, chun forbairt a dhéanamh agus chun tacú le daingniú na gcinntí agus na gcleachtas rialála in Uisce Éireann.

Tá an Speisialtóir Pleanála agus Tuairiscithe Rialála ag freagairt don Bhainisteoir Oibríochtaí Rialála, agus tá siad freagrach as comhordú laethúil a dhéanamh ar an bplean oibre rialála eacnamaíoch. Oibríonn an Speisialtóir Pleanála agus Tuairiscithe Rialála go dlúth leis an bhfoireann Rialaithe Custaiméara agus Eacnamaíoch chun pleananna a chur le chéile le haghaidh gach tionscadail, agus cinntíonn siad go mbíonn an clár rialála iomlán ag teacht le chéile maidir le srianta acmhainne, costais, agus sceidil.

Sa ról seo, déantar comhordú ar sholáthar na dtuairiscí Rialála Custaiméara agus Eacnamaíoch agus tugtar faoi athbhreithnithe chun leanúnachas a chinntiú agus le cinntiú go bhfuil an obair ag teacht le straitéis rialála Uisce Éireann. Déantar bainistiú sa ról seo ar an gComhordaitheoir Tionscadail Rialála Eacnamaíoch chomh maith, chun próisis éifeachtacha a chur chun cinn chun cáipéisíocht tionscadail agus foirne a chur le chéile ar nós logaí riosca agus faidhbe, taifid chruinnithe srl.