Skip to main content

Céimí Suirbhéireachta Cainníochta

An Ról: Céimí Suirbhéireachta Cainníochta 

Réimse: Iomadúla

Láthar: Baile Átha Cliath nó Corcaigh (roghanna oibre cumaisc ar fáil)

An dáta deiridh chun iarratais a fháíl: 6 Samhain 2023

Ag Uisce Éireann, tá pleananna iontacha againn do na cúig bliana amach romhainn, lena n-áirítear clár €1.2bn d'Infheistíocht Chaipitiúil nach bhfacthas riamh. Sin an réimse ina bhfuil Céimithe Suirbhéireachta Cainníochta uaillmhianacha agus cumasacha cosúil leatsa ag teastáil uainn chun a bheith ina mbaill dár n-eagraíocht atá ag fás agus chun cuidiú linn de réir mar a chuirimid Seirbhísí Uisce claochlaitheacha ar fáil do phobail uile in Éirinn. Mar rannpháirtí sa chlár seo, beidh an deis agat tairbhe a bhaint as trí shealaíocht 8 mí thar ár bhFoireann Tráchtála lena ligfear duit do chuid saineolais a fhorbairt mar Suirbhéir Cainníochta dea-oilte agus chun foghlaim ó phríomhshaineolaithe sa tionscal.

  • Cuirfidh tú trí shealaíocht i gcrích thar ár bhFoireann Tráchtála -
  • Bainistíocht Conartha, Bainistíocht Foirgníochta agus Bainistíocht Riosca • Gheobhaidh tú tacaíocht airgeadais agus phraiticiúil chun Suirbhéir Cairte leis an SCSI a dhéanamh duit
  • Tacaítear leis sin le treochlár struchtúrtha foghlama agus forbartha trínár n-ollscoil shaincheaptha Uisce, lena n-áirítear meantóireacht leantach agus foghlaim ag an obair.
  • Ar chríochnú rathúil an chláir 2 bhliain seo, beidh roinnt post buan lenár bhFoireann Tráchtála ar fáil laistigh d'Uisce Éireann. 

Mar rannpháirtí ar an gclár seo, gheobhaidh tú réimse leathan de thaithí tionscail ag obair i réimsí Suirbhéireachta Cainníochta, lena n-áirítear: Bainistíocht Conartha agus Idirbheartaíocht, Bainistíocht Foirgníochta agus Bainistíocht Riosca.

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh cuairt ar ár mol céimithe.