Skip to main content

Bainisteoir Teicniúil Córais Bainistíochta - Ref No. 155SR23

An Ról: Bainisteoir Teicniúil Córais Bainistíochta

Réimsse: Straitéis & Rialú

Láthair: Fud na tíre

Tag: 155SR23

An dáta deiridh chun iarratais a fháíl: 16 Deireadh Fómhair 2023

Beidh an Bainisteoir Teicniúil Córais Bainistíochta freagrach don Bhainisteoir Sinsearach Athléimneacht agus Córais Bhainistíochta agus beifear freagrach as Córas Bainistíochta Comhtháite UÉ a bhainistiú, lena gcinntítear go bhfuil córais agus cur chuige ISO de bhunadh UÉ comhtháite ar bhealach ailínithe uilíoch trasna na heagraíochta. Úsáidfidh an Bainisteoir Teicniúil Córais Bainistíochta an t-ardleibhéal struchtúir ISO chun cur chuige comónta a chinntiú trasna UÉ maidir le struchtúr beartais, forbairt doiciméid, iniúchadh, CAPA agus dearadh córais bainistíochta.