Skip to main content

Feachtas Earcaíochta Stiúrthóireacht Soláthair Bonneagair: Leibhéal Speisialtóra - Uimhir Thagartha. DIDUET23

An Ról​: Leibhéal Speisialtóra

Réimse: Soláthar Bonneagair

Suíomh: Baile Átha Cliath, Corcaigh & Réigiún an Iarthuaiscirt - Caisleán an Bharraigh

Uimhir Thagartha: DIDUET23

An dáta deiridh chun d'iarratas a chur isteach​: 3 Marta 2023

Tá an phróifíl infheistithe sna deich mbliana atá amach romhainn inchomparáide le tíortha san Eoraip agus feabhsóidh sé an bonneagar uisce/fuíolluisce náisiúnta ar fud na tíre ar fad. Bheifeá ag obair le breis is 200 comhghleacaí tiomanta, díograiseach, agus sároilte a oibríonn i Soláthar Bonneagair ó réimse earnálacha agus cúlraí. Tá anchuid le tairiscint againn d'fhostaithe sa todhchaí le réimse leathan tionscadal atá casta agus dúshlánach, timpeallacht oibre hibrideach phíolótach, béim mhór ar shábháilteacht, éagsúlacht agus cuimsiú, mar aon le clár oiliúna agus forbartha den scoth. Is deis iontach í chun scileanna a fhoghlaim agus a fhorbairt i mbainistíocht tionscadail, cláir agus punainne agus díriú ar réitigh innealtóireachta nuálacha agus inbhuanaithe a fhorbairt freisin.

Tá róil éagsúla thar leibhéil éagsúla sna réimsí Tráchtála, Oifig na Punainne agus Soláthair, mar sin má tá suim agat féach le do thoil liosta de na róil atá ar fáil thar ár 3 phainéal. Is poist bhuana agus shealadacha iad atá lonnaithe inár n-oifigí i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i gCaisleán an Bharraigh. 

Tabhair faoi deara go bhféadfaí d'iarratas a mheas do róil eile i Soláthar Bonneagair ar an leibhéal céanna agus gur féidir leat clárú go neamhspleách thar na 3 phainéal.

Chun iarratas a dhéanamh seol do Curriculum Vitae ar ríomhphost go dtí an seoladh seo a leanas, agus luaigh an Painéal / na Painéil a bhfuil tú ag cur isteach air/orthu mar aon leis an teideal poist roghnaithe, an uimhir thagartha agus an suíomh roghnaithe i líne an ábhair do ríomhphoist: uiscecareers@water.ie.

An ról

Gach ról
Ról ar leith
An suíomh
Corcaigh
Baile Átha Cliath
Réigiún an Iarthuaiscirt - Caisleán an Bharraigh
Gach réigiún