Skip to main content

Innealtóir Tionscadal Caipitiúil Saoráidí - Ref No. 137BS23

An Ról: Innealtóir Tionscadal Caipitiúil Saoráidí

Réimse: Seirbhísí Gnó

Láthair: Réigiún an Deiscirt

Tag: 137BS23

An dáta deiridh chun iarratais a fháil: 20 Meán Fómhair 2023

Tá fo-réimse na Saoráidí i Seirbhísí Gnó freagrach as Ceanncheathrú, oifigí Réigiúnacha agus Láithreáin Oibríochtúla Sócmhainní Uisce Éireann a aimsiú agus a chothabháil, lena n-áirítear gníomhaíochtaí amhail slándáil, seirbhísí fáiltithe, pleanáil spásúlachta, bainistíocht flít, glanadh agus cothabháil foirgneamh. Cuirfidh fo-réimse Saoráidí na seirbhísí sin ar fáil ar fud Uisce Éireann, ag cinntiú go gcuirtear seirbhís saoráidí éifeachtach agus comhsheasmhach ar fáil.

Beidh an fhoireann Infheistíochta Caipitil freagrach as mórthionscadail agus tionscadail bheaga foirgníochta chaipitiúla a fhorbairt agus a mhaoirsiú ar fud Uisce Éireann.

Agus é/í ag tuairisciú don Bhainisteoir Tionscadal Caipitiúil Saoráidí, déanfaidh an tInnealtóir Tionscadal Caipitiúil Saoráidí maoirseacht ar chur i gcrích Tionscadal Caipitiúil ar fud Uisce Éireann. Is é cuspóir an róil seo Seirbhís Bainistíochta Tionscadal Caipitiúil atá thar a bheith éifeachtach a chur ar fáil d'Uisce Éireann óna coincheapadh go dtí a críochnú. Ciallóidh sé sin go gcuirfear seirbhís éifeachtúil ar fáil agus go ndéanfar caidrimh thábhachtacha a uasmhéadú go hinmheánach agus go seachtrach araon, agus obair á déanamh ag an am céanna chun spreagthóirí agus cuspóirí Uisce Éireann a bhaint amach. Beidh an ról freagrach freisin as tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil maidir le soláthar Seirbhísí, agus as a chinntiú go gcloíonn an roinn le beartais agus le nósanna imeachta agus le próisis cheannaigh Uisce Éireann.