Skip to main content

Anailísí Sinsearach Idirghníomhaíochta Roinne - Ref No. 89CFO23

An Ról: Anailísí Sinsearach Idirghníomhaíochta Roinne

Réimse: An Phríomh-Oifig Airgeadais

Láthair: Baile Átha Cliath/Corcaigh

Tag: 89CFO23

An dáta deiridh chun iarratais a fháil: 18 Iúil 2023

Cinntíonn an rannóg Airgeadais taobh istigh d'Uisce Éireann go ndéantar bainistíocht airgeadais éifeachtúil ar an eagraíocht agus soláthraíonn sí saineolas, seirbhísí agus faisnéis chun tacú le baint amach na dtorthaí atá ag teastáil uaidh, lena n-áirítear tacú le ceanglais airgeadais agus faisnéise Uisce Éireann.

Agus é nó í ag tuairisciú don Bhainisteoir Pleanála Corparáidí agus Feidhmíochta, beidh an tAnailísí Sinsearach Idirghníomhaíochta Roinne freagrach as anailís airgeadais a bheidh cuimsitheach agus a dhíreofar ar ghnó a sholáthar do pháirtithe leasmhara seachtracha, don Rialtóir agus don Rialaitheoir Sinsearach a chinntíonn bainistíocht airgeadais leanúnach na gcostas feidhmiúil go léir. Is éard a bheidh i gceist leis an ról ná oibriú go dlúth leis na comhpháirtithe gnó airgeadais agus leis an bhfoireann rialaithe airgeadais chun cruinneas airgeadais, toradh ar infheistíocht agus dea-chleachtas dá gcaiteachas a spreagadh agus a leabú.