Skip to main content

Speisialtóir Tuairiscithe Comhlíontachta - Uimhir Thagartha. 361SR22

An Ról: Speisialtóir Tuairiscithe Comhlíontachta

Réimse: Straitéis & Rialú

Láthair: Corcaigh/Baile Átha Cliath

Uimhir Thagartha: 361SR22

An dáta deiridh chun d'iarratas a chur isteach: 10 Eanáir 2023

Tá an réimse Rialaithe Custaiméara & Eacnamaíoch in Uisce Éireann freagrach as rialú rialachais agus beartais a leagan amach agus a bhainistiú, agus as rannpháirtíocht a dhéanamh le príomhpháirtithe leasmhara chun tionchar a imirt ar rialú agus ar reachtaíocht a bhaineann le hUisce Éireann. Oibreoidh an réimse go dlúth le Foireann Cheannaireachta Uisce Éireann, le bainisteoirí sinsearacha agus leis na réimsí Rialaithe agus Straitéise eile, chun forbairt a dhéanamh agus chun tacú le daingniú na gcinntí agus na gcleachtas rialála in Uisce Éireann.

Agus iad ag freagairt don Bhainisteoir Gnóthaí Rialála, tá an Speisialtóir Tuairiscithe Comhlíontachta freagrach as a bheith ag obair le réimsí ábhartha an ghnó chun tuairisciú comhlíontachta cruinn agus tráthúil a fhorbairt leis an gCoimisiún um Rialáil Fóntais (CRF) chun riachtanais rialála a chomhlíonadh lena n-áirítear measúnuithe feidhmíochta rialta ar phríomhmheadarachtaí (Measúnú Feidhmíochta). Cabhraíonn an Speisialtóir Tuairiscithe Comhlíontachta leis an bhfoireann iomlán chomh maith ar thionscadail rialála, ar fhorbairt beartais rialála agus chun fadhbanna rialála a réiteach.