Skip to main content

Céimí Gnó & Bainistíochta

An Ról: Céimí Gnó & Bainistíochta 

Réimse: Iomadúla

Láthair: Baile Átha Cliath nó Corcaigh (roghanna oibre cumaisc ar fáil) 

An dáta deiridh chun iarratais a fháíl: 6 Samhain 2023

Ag Uisce Éireann, tá pleananna iontacha againn do na cúig bliana amach romhainn, lena n-áirítear clár €1.2bn d'Infheistíocht Chaipitiúil nach bhfacthas riamh. Sin an réimse ina bhfuil céimithe uaillmhianacha agus cumasacha cosúil leatsa ag teastáil uainn chun a bheith ina mbaill dár neagraíocht atá ag fás agus chun cuidiú linn de réir mar a chuirimid Seirbhísí Uisce bunathraitheacha ar fáil do phobail uile in Éirinn. Mar rannpháirtí sa chlár seo, beidh an deis agat tairbhe a bhaint as trí shealaíocht lena ligfear duit do chuid saineolais a fhorbairt mar ghinearálaí gnó dea-oilte freisin agus chun foghlaim ó phríomhshaineolaithe sa tionscal.

  • Tacófar leat le treochlár struchtúrtha foghlama agus forbartha trínár n-ollscoil shaincheaptha Uisce, lena n-áirítear meantóireacht leantach agus foghlaim ag an obair.
  • Ar chríochnú rathúil an chláir 2 bhliain sin, beidh roinnt post buan ar fáil laistigh d'Uisce Éireann lena ligfear duit speisialtóireacht a dhéanamh i réimse ina bhfuil spéis agat. 

Mar rannpháirtí ar an sruth seo, gnóthóidh tú raon leathan de thaithí sa tionscal trí obair a dhéanamh i dtrí réimse éagsúla ar fud Uisce Éireann lena n-áireofar an méid a leanas, ach nach mbeidh teoranta dó sin amháin: Gnóthaí Corparáideacha, Straitéis & Rialú, Oibríochtaí, Seirbhísí Gnó, Acmhainní Daonna agus Inbhuanaitheacht.

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh cuairt ar ár mol céimithe.