Skip to main content

Painéal Innealtóireachta Oibríochtaí Sócmhainní (iomadúil) - Ref No. 30AOUET23

An Ról: Painéal Innealtóireachta Oibríochtaí Sócmhainní (iomadúil)

Réimse: Oibríochtaí Sócmhainní

Láthair: Réigiún an Iarthuaiscirt/an Lár-Réigiún Thoir Theas/ an Réigiún Thiar Theas/ an tOirthear

Tag: 30AOUET23 

An dáta deiridh chun iarratais a fháil: 29 Márta 2023 

Is í an fheidhm na nOibríochtaí Sócmhainní mar bhunchloch maidir le seachadadh seirbhíse do chustaiméirí, an comhshaol a chosaint agus na caighdeáin rialála a chomhlíonadh chomh maith le formhór an chaiteachais oibriúcháin a bhainistiú. Tá freagracht ar fheidhm na nOibríochtaí Sócmhainní as straitéis oibríochta agus cothabhála, beartais, pleanáil agus nósanna imeachta na n-oibriúchán caighdeánach le haghaidh oibríochtaí Uisce agus Fuíolluisce go náisiúnta agus go réigiúnach, a chinntíonn go gcuirtear luach ar airgead agus ar sheirbhís do chustaiméirí ar fáil.

Tá freagracht ar fhoireann na nOibríochtaí Réigiúnacha as soláthar réigiúnach an uisce agus as seirbhísí oibríochta fuíolluisce trí oibriú, iniúchadh, chothabháil agus dheisiú na sócmhainní cóireála uisce agus fuíolluisce agus líonra.

Tabharfar ról cuí don innealtóir i bhfoireann na nOibríochtaí Réigiúnacha agus beidh siad freagrach as tacú le hOibríochtaí Cóireala/Líonra agus foirne M&R i réitigh teicniúla/innealtóireachta lena n-áirítear fadhbanna riosca, de réir mar a thagann siad chun cinn sa réigiún. Díreoidh an ról ar thacaíocht a thabhairt do bhainistíocht riosca seirbhíse, anailís theicniúil a sholáthar agus eolas áitiúil ar sócmhainní agus cumas feidhmithe oibríochta agus cuir le hoibríocht éifeachtúil agus éifeachtach shócmhainní uisce agus fuíolluisce.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfaí d'iarratas a mheas do róil eile in Oibríocht Sócmhainní ar an leibhéal céanna. Is stíl phainéal é an feachtas earcaíochta seo. Samhlaítear go mbeidh an painéal seo beo ar feadh thart ar 12 mí.