Skip to main content

Anailísí Tacaíochta Oibríochtaí Teicniúla Uisce/Fuíolluisce - Ref No. 52AOUET23

An Ról: Anailísí Tacaíochta Oibríochtaí Teicniúla Uisce/Fuíolluisce

Réimse: Oibríochtaí Sócmhainní

Láthair: Réigiún an Iarthuaiscirt / an Lár-Réigiún Thoir Theas / an Réigiún Thiar Theas / an tOirthear

Tag: 52AOUET23

 

Is í an fheidhm na nOibríochtaí Sócmhainní mar bhunchloch maidir le seachadadh seirbhíse do chustaiméirí, an comhshaol a chosaint agus na caighdeáin rialála a chomhlíonadh chomh maith le formhór an chaiteachais oibriúcháin a bhainistiú. Tá freagracht ar fheidhm na nOibríochtaí Sócmhainní as straitéis oibríochta agus cothabhála, beartais, pleanáil agus nósanna imeachta na n-oibriúchán caighdeánach le haghaidh oibríochtaí Uisce agus Fuíolluisce go náisiúnta agus go réigiúnach, a chinntíonn go gcuirtear luach ar airgead agus ar sheirbhís do chustaiméirí ar fáil.

Tá freagracht ar fhoireann na nOibríochtaí Réigiúnacha as soláthar réigiúnach an uisce agus as seirbhísí oibríochta fuíolluisce trí oibriú, iniúchadh, chothabháil agus dheisiú na sócmhainní cóireála uisce agus fuíolluisce agus líonra.

Leagfar ról cuí ar an Anailísí Tacaíochta Oibríochtaí Teicniúla Uisce/Fuíolluisce san fhoireann Oibríocht Sócmhainní agus tabharfaidh sé/sí cúnamh le réiteach innealtóireachta teicniúla lena n-áirítear fadhbanna riosca seirbhíse, de réir mar a thagann siad chun cinn. Díreoidh an ról ar thacaíocht a thabhairt do bhainistíocht riosca seirbhíse, anailís theicniúil a sholáthar agus eolas áitiúil ar sócmhainní agus cumas feidhmithe oibríochta agus cuir le hoibríocht éifeachtúil agus éifeachtach shócmhainní uisce agus fuíolluisce.

Tabhair faoi deara go bhféadfaí d'iarratas a mheas do róil eile in Oibríocht Sócmhainní ar an leibhéal céanna. Is stíl phainéal é an feachtas earcaíochta seo. Samhlaítear go mbeidh an painéal seo beo ar feadh 12 mí, nó mar sin.