Skip to main content

Oifigeach Gníomhaireachta & Fóntais - Uimhir Thagartha. 14IDUET23

An Ról: Oifigeach Gníomhaireachta & Fóntais

Réimse: Oifig na Punainne

Láthair: Baile Átha Cliath

Uimhir Thagartha: 14IDUET23

An dáta deiridh chun d'iarratas a chur isteach: 10 Feabhra 2023

Tá plean suntasach infheistíochta caipitil ilbhilliún euro le seachadadh ar fud na hÉireann ag Uisce Éireann. Tá an Stiúrthóireacht Soláthair Bonneagair (SSB) i gceannas ar fhoireann ildisciplíneach a oibríonn ar thionscadail bonneagair straitéisigh idir thionscadail nua agus thionscadail uasghrádaithe i gcomhar leis an tionscal uisce níos leithne. Oibríonn an fhoireann Soláthair Bonneagair trí shamhail chliste soláthair do chliaint a úsáid, bunaithe ar dhaoine cumasacha atá ag iarraidh a bheith ag obair ar phleananna agus réitigh nuálacha inbhuanaitheacha, ag úsáid dea-chleachtas oibre. Tá ár dtionscadail agus ár gcláir chaipitil ríthábhachtach chun uisce óil sábháilte agus cóireáil cheart fuíolluisce a chinntiú, rud a cheadaíonn fás agus soláthar tithíochta i gcathracha, bailte agus sráidbhailte ar fud na tíre.

Tacaíonn foireann na Punainne le bainistíocht cheart ar sholáthar chlár infheistíochta an SSB trí rialú agus rialúchán a chinntiú le bainistíocht sonraí agus córais, tuairisciú ar phróisis agus ar fheidhmíocht agus anailís lena n-áirítear bainistíocht ar cheadanna pleanála, talaimh, ceada slí, fóntais agus reachtúla. Éascaíonn sé seo soláthar éifeachtach an chláir infheistíochta trí fheiceálacht chláir, bainistíocht fheasach rioscaí, anailís, dúshlán, agus cinnteoireacht a sholáthar. Soláthraíonn an fhoireann tacaíocht shainiúil i réimsí ríthábhachtacha a éascaíonn soláthar éifeachtach éifeachtúil inbhuanaithe phunann infheistíochta an SSB.