Aisíocaíochtaí Muirir Uisce

Tá an reachtaíocht chun Muirir Uisce Tí a aisíoc rite anois agus tá aisíocaíochtaí tar éis tosnú.

Is féidir leat fós do shonraí a uasdátú trí glaoch a chur ar 1850 778 778, ach má tá do sheic eisithe roimh teangmháil a dhéanamh linn tá seans go mbéadh moill ann fad is atá an seic bhunaidh curtha ar ceal agus aiseisithe.

Calculate your refund

Enter your WPRN and Account Number to see how much you will be refunded.

Méid d’Aisíocaíochta

Aisíocfar leat an méid a d’íoc tú le hUisce Éireann as muirir bhille tí.

Seiceáil an fhaisnéis faoi do chuntas

Táimid ag moladh do chustaiméirí logáil isteach ina gcuntas M’Uisce (My Water). Is ansin is féidir leat d’Uimhir WPRN agus d’Uimhir Chuntais a aimsiú, amharc ar na billí a eisíodh chugat agus na híocaíochtaí a rinne tú go dtí seo agus a sheiceáil an bhfuil nó nach bhfuil na sonraí teagmhála cearta againn fút le haghaidh aisíocaíochtaí a dhéanamh.

Logáil isteach i do chuntas

Conas agus cén uair a gheobhaidh tú d’aisíocaíocht

Seolfaimid seic chuig sealbhóir an chuntais le hUisce Éireann ag do sheoladh cláraithe. Cuirfear an seic leis an litir. Gheobhaidh geall le gach duine de na custaiméirí a n-aisíocaíochtaí roimh Nollaig. 

An fáth a bhfuiltear ag úsáid seiceanna

Ba mhaith linn aisíocaíocht a dhéanamh lenár gcustaiméirí ar bhealach éifeachtúil slán laistigh den tréimhse shonraithe ama. Tá seiceanna ar an mbealach is éifeachtaí chun déanamh amhlaidh, agus muid ag cinntiú ag an am céanna go ndéanaimid an aisíocaíocht leis an duine ceart. 

Cad is gá duit a dhéanamh

Ní gá duit iarratas a dhéanamh ar d’aisíocaíocht ná teagmháil a dhéanamh linn ina leith mura bhfuil athrú tagtha ar do sheoladh nó do shonraí pearsanta. 

Athraigh do sheoladh nó do shonraí pearsanta chun dáta

Má tá athrú tagtha ar do sheoladh nó ar shonraí eile ón uair a d’íoc tú do bhillí is déanaí le hUisce Éireann, déan teagmháil linn lom láithreach chun do chuntas a athrú chun dáta. Déan teagmháil linn ach glao a chur ar Ghlao sábhála 1850 778 778 nó +353 1 707 2824, Luan go hAoine ó 9rn go 2pm. 

Cláraigh ar líne 

Is dea-smaoineamh é clárú ar líne linn fós. Fágann sé go mbeimid in ann teagmháil a dhéanamh leat sa todhchaí faoi aon bhristeacha nó aon fhadhbanna i do cheantar.

Cláraigh ar líne

An bhfuil ceisteanna agat nó an gá duit do shonraí a nuashonrú?

Déan teagmháil linn ach glao a chur ar Ghlao sábhála 1850 778 778 nó +353 1 707 2824, Luan go hAoine ó 9rn go 2.00pm.

Ceisteanna Coitianta faoi na hAisíocaíochtaí

Má tá athrú tagtha ar do sheoladh nó ar shonraí eile ón uair a d’íoc tú do bhillí le hUisce Éireann, déan teagmháil linn lom láithreach chun do chuntas a athrú chun dáta. Cabhróidh sé sin linn d’íocaíochtaí a aisíoc go tapa agus go héasca.

Glao sábhála 1850 778 778 nó +353 1 707 2824, Luan go hAoine ó 9rn go 2.00pm

Faoi reachtaíocht reatha an rialtais, is gá do dhíoltóir réadmhaoine fianaise a sholáthar nach bhfuil aon bhillí amuigh ag an réadmhaoin le hUisce Éireann nó nach bhfuil an réadmhaoin ceangailte le líonra Uisce Éireann. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ina leith, féach ár leathanach ar theach a dhíol.

Leanfar ar aghaidh leis an Liúntas Baile/na Liúntais Bhaile is cuí duit a asbhaint ó do mhuirir uisce gnó. Ní dhéanfaidh an fhionraí aon difear do mhuirir ghnó. Tabhair faoi deara nach mbeidh aon athrú ann ar do bhillí uisce ná ar a mhinice a eiseofar billí chugat. 

Leanfaimid ar aghaidh ag tabhairt fógra dár gcustaiméirí leochaileacha faoi na bristeacha a bhaineann leo. Más rud é nach bhfuil tú cláraithe cheana féin agus go gceapann tú gur cheart duit bheith cláraithe, cláraigh mar chustaiméir leochaileach inniu.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn freisin ach glao a chur ar Ghlao sábhála 1850 778 778 nó +353 1 707 2824, Luan go hAoine ó 9rn go 2.00pm. Dá mba mhaith leat d’iarratas a chomhlánú i nGaeilge, cuir glao orainn ar 1850 778 778 agus brúigh 9.

Cad é an chéad chéim eile?

Ní athraíonn aisíoc na muirear uisce tí an príomh-mhisean atá againn in Uisce Éireann. Ós rud é gur sinne fóntas náisiúnta uisce na hÉireann, leanaimid le bheith freagrach as seirbhísí uisce agus fuíolluisce a chur ar fáil ar fud na hÉireann.

Do líonra uisce a bhunathrú chun feabhais

Tá Uisce Éireann ag leanúint le seirbhísí uisce agus fuíolluisce a fheabhsú fud fad na tíre. Féach ár dtionscadail uisce agus fuíolluisce chun a fháil amach cé na feabhsuithe atá á ndéanamh againn i do cheantar.

Amharc ar ár dtionscadail go léir

Ár bPlean Gnó 7 mBliana

Chun ár seirbhísí uisce a bhunathrú chun feabhais, d’fhorbair Uisce Éireann Plean Gnó seacht mbliana faoi threoir Ervia, ár máthairchuideachta. Is é an príomhchuspóir ná seirbhís den chéad scoth a chur ar fáil dár gcustaiméirí.

Amharc ar ár bPlean Gnó

An Clár um Ligean a Laghdú

Gach lá, dáiltear 1.7 billiún lítear d’uisce trí líonra píobán faoi thalamh atá 63,000 km ar fad. Cailltear geall le leath an uisce ghlain sin trí ligean, áfach. Chun an ligean sin a laghdú, infheisteoidh ár gclár oibreacha breis agus €500 milliún chun an líonra príomhphíobán uisce poiblí a uasghrádú sna ceithre bliana romhainn.

Amharc ar ár gClár um Ligean a Laghdú

An bhfuil ceisteanna agat nó an gá duit do shonraí a nuashonrú?

Déan teagmháil linn ach glao a chur ar Ghlao sábhála 1850 778 778 nó +353 1 707 2824, Luan go hAoine ó 9rn go 2.00pm.

Back to the top