Is gléas é méadar uisce a dhéanann tomhas ar an méid uisce a sholáthraítear a fhad le do theach. Cuirfear na méadair i mbosca méadair a bheidh feistithe faoin talamh ar thalamh poiblí. Beidh teicneolaíocht Léamh Méadair Uathoibríoch (LMU) in úsáid sna méadair seo.

Tuilleadh Eolais maidir leis na méadair agus Teicneolaíocht LMU

Féadtar na méadair uisce a léamh gan cuairt aonair a thabhairt ar an méadar. Ciallaíonn se seo nach bhfuil gá ann teacht isteach ar an áitreabh chun léamh a thógáil agus is féidir linn iad a léamh níos éifeachtúla mar thoradh. Tugann méadair LMU eolas faoi úsáid uisce an teaghlaigh ionas gur feidir linn fáil amach an méid uisce atá úsáidte agat. Tá súil againn go gcabhróidh an t-eolas seo leat agus tú ag déanamh bainistíochta ar d’úsáid uisce amach anseo. Is féidir leat na léamha méadair do d’áitreabh a fheiceáil sa rannán M'Uisce - Cuntas ar líne

Suiteáil méadair uisce in áitreabh atá ann cheana

 1. Gheobhaidh tú leabhrán coicís ar a laghad sula dtosaíonn an obair, ag míniú ár gcuid oibre chomh maith le heolas faoi céard gur chóir duit a bheith ag súil leis nuair a shuiteálaimid do mhéadar uisce.

 2. Cuirfimid ar an eolas thú faoin dáta a mbeidh an méadar uisce suiteáilte dhá lá sula dtarlaíonn sé.

 3. Tá seans ann go gcuirfidh an próiseas suiteála isteach ar rochtain go dtí do chabhsa agus cuirfear isteach ar an mbóthar poiblí nó an cosán lasmuigh de do theach agus i do cheantar, ar feadh cupla lá b’fhéidir. Ní féidir linn é seo a sheachaint agus déanfaimid ár ndícheall an mhíchaoithiúlacht a laghdú. Déanfaimid iarracht a chinntiú go mbeidh rochtain coisithe agat ar an teach agus na hoibreacha ar siúl. Úsáidfear bacainní cosanta i rith na hoibre ar mhaith le sábháilteacht. De ghnáth, déantar na hoibreacha idir 7.30am agus 7.30 pm Luan-Aoine agus 8am go 1pm ar an Satharn.

 4. Cuirfear isteach ar do sholáthar uisce ó am go ham agus an méadar á shuiteáil (seans go dtógfaidh sé suas go dhá uair). Nuair nach bhfuil soláthar uisce agat:

  • ná húsáid an sconna fuar i do chistin, nó aon sconna a fhaigheann a sholáthar ón bpríomhlíonra, mar seans go mbáfar an doirteal nuair a thiocfaidh an soláthar ar ais.
  • ná hól uisce ón sconna te
  • ná húsáid fearais theaghlaigh ar nós mheaisín níocháin agus miasniteoir, rudaí a bhraitheann ar sholáthar leanúnach uisce.
  • ná húsáid aon fhearas eile atá ag obair ar bhrú an phríomhlíonra.
 5. Ní gá duit a bheith ag an teach agus an méadar á shuiteáil, agus níl aon táille díreach do sheirbhís na suiteála.

Breathnaigh ar ár bhfíseán Méadrú Mínithe anois

Metering Explained - Irish Water

Back to the top