Seirbhísí uisce le haghaidh don teaghlach

Find information on paying your household bill, moving home, water meters and more.

Do mhéadar uisce

Treoir céim ar chéim maidir le suiteáil méadar uisce, leis an dóigh a n-oibríonn na méadair agus leis an dóigh ar féidir leat iad a léamh.

An dóigh a n-oibríonn do mhéadar

Do mhéadar uisce

An bhfuil tú ag bogadh chuig teach nua?

Rud strusmhar is ea bogadh chuig teach nua. Faigh eolas ar na nithe is gá duit a dhéanamh le do chuntas le hUisce Éireann chun an bogadh a éascú.

Sula mbogann tú

 An bhfuil tú ag bogadh chuig teach nua?

Do shonraí a nuashonrú

Déan athruithe le do chuntas amhail do shonraí teagmhála a nuashonrú nó iarr nasc leis an bpríomhphíobán uisce. 

Sínigh isteach i M’Uisce

Back to the top