Choose a different Report public property issues query

Severe flooding, sewage or pollution

If the flood is from a public sewer, polluting the environment, or posing any other health, safety or environmental risk call us immediately.

Call our Customer Care Team

Water leak on public property

To report a water leak on public property e.g. footpaths, roads, communal spaces and public recreational facilities, please fill in the form below.

Please note fields with an asterisk * are mandatory.

Cén áit ar thug tú faoi deara an sceitheadh?

Cineál sceite

Do shonraí teagmhála

Nótáil le do thoil go ndéantar monatóireacht ar thuairiscí caighdeánacha sceite ó 8am - 8pm, Luan go Domhnach.

Má bhíonn imní ort faoi phléascadh mór nó má bhíonn éigeandáil soláthair uisce agat, déan teagmháil linn láithreach le do thoil ar 1850 278 278. Bíonn ár línte ar oscailt 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain.

Back to the top