Táimidne ag Uisce Éireann tiomanta dá chinntiú go bhfuil sibhse, ár gcustaiméirí, in bhur gcuid dhílis dár ngníomhaíochtaí gnó go léir.
Mura bhfuil tú sásta le gné ar bith den tseirbhís a chuirimid ar fáil, molaimid duit é sin a chur in iúl dúinn agus déanfaimid ár ndícheall an scéal a réiteach ar an mbealach is éifeachtúla agus is cothroime is féidir.

Conas gearán a dhéanamh le hUisce Éireann
Mura bhfuil tú sásta le seirbhís ar bith nó le teagmháil ar bith linn, cuir é sin in iúl dúinn agus déanfaimid ár ndícheall an tsaincheist a réiteach chomh tapa agus is féidir. Is féidir gearáin a chur faoinár mbráid ar cheann ar bith de na bealaí seo:

For billing and general
complaints

Telephone: Please call us on LoCall 1850 448 448 or +353 1 707 2824 - our lines are open 8am-8pm Monday to Friday and 9am-5.30pm Saturday.

Email: customerservice@water.ie

Post: Customer Complaints Team,
Irish Water,
PO Box 860,
South City Delivery Office,
Cork City.

Twitter: @IWCare

For operational and metering complaints

Telephone: Please call us on LoCall 1850 278 278 or +353 1 707 2828 – our lines are open 24 hours a day, 7 days a week.

Email: operations@water.ie

Post: Customer Complaints Team,
Irish Water,
PO Box 860,
South City Delivery Office,
Cork City.

Twitter: @IWCare

Tabhair faoi deara: Glacaim freisin le gearáin ó ghníomhaireacht aitheanta nó ó thríú páirtí aitheanta a dheimhnítear a bheith ag gníomhú thar do cheann.

 

Mionsonraí faoinár bpróiseas gearán

Céim 1: Nuair a chuireann tú gearán isteach, is é is aidhm dúinn freagra a thabhairt duit laistigh de 5 lá oibre le réiteach nó le sracphlean de na bearta atá ag teastáil chun réiteach ar do ghearán a bhaint amach. Eiseofar cinneadh deiridh ar do ghearán chugat laistigh de 2 mhí tar éis duit an gearán a chur isteach den chéad uair.

Céim 2: Sa chás nach bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a thugamar ar ghearán nó leis an mbealach a déileáladh leis, féadfaidh tú a iarraidh go ndéanfar an cinneadh a ghéarú agus a athbhreithniú. Chun é sin a dhéanamh, ní mór do ghearán a chur i scríbhinn chuig Uisce Éireann (mura ndearna tú amhlaidh roimhe seo) agus is féidir an gearán a sheoladh chugainn trí ríomhphost nó trí chasadh an phoist ach na sonraí teagmhála thíos a úsáid. Athbhreithneofar an gearán géaraithe agus tabharfaimid freagra duit laistigh de 10 lá oibre.

Trí ríomhphost: 

Úsáid an teideal ábhair ríomhphoist seo: Faoi bhráid: Bainisteoir na Seirbhísí do Chustaiméirí (Gearáin)

  • I gcás gearáin oibriúcháin agus mhéadraithe: operations@water.ie
    Úsáid an teideal ábhair ríomhphoist seo: Faoi bhráid: Bainisteoir na Seirbhísí do Chustaiméirí (Gearáin)

Trí chasadh an phoist:
Bainisteoir na Seirbhísí do Chustaiméirí, An Fhoireann um Ghearáin ó Chustaiméirí, Uisce Éireann, Bosca OP 860, Oifig Sheachadta na Cathrach Theas, Cathair Chorcaí

Céim 3: Más rud é nach bhfuil tú sásta leis an toradh tar éis athbhreithniú ar an ngearán géaraithe, féadfaidh tú do ghearán a ghéarú tuilleadh chuig gCoimisiún um Rialáil Fóntas (CRU). Féadfaidh an CRU cabhrú leat a luaithe is a chuir tú deis ar fáil d’Uisce Éireann an t-ábhar a réiteach ar aon dul lenár nósanna imeachta um láimhseáil gearán.

Má bhaineann do ghearán le cáilíocht an uisce nó le teagmhais truaillithe, féadfaidh tú do ghearán a ghéarú chuig an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA). Féadfaidh an EPA cabhrú leat a luaithe is a chuir tú deis ar fáil d’Uisce Éireann an t-ábhar a réiteach ar aon dul lenár nósanna imeachta um láimhseáil gearán.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise a fháil faoinár bpróisis um láimhseáil gearán, féach ár gCód Cleachtais maidir le Láimhseáil Gearán.

Back to the top