Is féidir difríocht mhór a dhéanamh d’uisce a shábháil ach athruithe beaga stíl mhaireachtála a dhéanamh.

Seo iad roinnt nithe simplí is féidir leat a dhéanamh chun uisce a chaomhnú mar chuid de do ghnáthamh laethúil sa bhaile.

Seomra folctha:

Caith níos lú ama agus tú ag tógáil ceatha - Úsáidtear 10 lítear uisce sa nóiméad ar an meán le linn ceatha. Dá bhrí sin, sábhálfar uisce ach cith níos giorra a thógáil.

Bíodh cith agat in ionad folcadh a bheith agat - Ní úsáideann ceathanna ach leath an mhéid uisce atá ag teastáil le haghaidh folctha.

Cuimhnigh ar an sconna a chur as nuair atá tú ag scuabadh d’fhiacla - Is féidir le sconna atá ag rith suas go dtí sé lítear uisce a úsáid gach nóiméad.

Déan breithniú ar mhála sistéal leithris a chur le do shistéal leithris chun an méid uisce a úsáidtear i ngach sruthlú a laghdú.

Cistin:

Déan cinnte go mbíonn an meaisín níocháin agus an miasniteoir lódáilte go hiomlán roimh níochán a chur ar siúl chun uisce agus airgead a shábháil ar bhillí fuinnimh. Agus tú ag ceannach fearas lena n-úsáidtear uisce, is dea-smaoineamh é an lipéad tíosachta fuinnimh a sheiceáil chun a chinntiú go bhfuil tú ag ceannach an fhearais is tíosaí ar fhuinneamh is féidir leat.

Úsáid mias sa doirteal. Is úsáideach atá mias le haghaidh na soithí a ní de láimh nó le haghaidh an t-uisce a úsáideann tú chun torthaí agus glasraí a rinseáil a bhailiú. Is féidir leat an t-uisce sin a úsáid ansin le haghaidh plandaí a uisciú.

Coinnigh crúiscín uisce sa chuisneoir. Is féidir níos mó ná 10 lítear uisce a chur amú sa lá má fhantar ar uisce fuar a fháil ó sconna lena ól.

Roghnaigh pota nó panna den mhéid cheart le haghaidh cócaireacht a dhéanamh agus cuimhnigh ar an gclár ar phota nó ar phanna a úsáid agus tú ag cócaireacht chun an méid uisce a chailltear trí ghalú a laghdú. Fágann sé sin nach gá duit leanúint d’uisce a chur leis.

Gairdín:

Úsáid buta uisce chun uisce báistí a bhaint de gháitéir. Bailigh uisce báistí lena úsáid i do ghairdín in ionad uisce óil ón sconna a úsáid.

Úsáid canna spréite róscheannach in ionad osáin chun do phlandaí a uisciú le haghaidh uisce a shábháil. An uair is fearr sa lá chun plandaí a uisciú is ea an tréimhse thart ar éirí na gréine nó ar luí na gréine mar go laghdaítear galú uisce.

Cuir cisil d’ábhar planda, amhail coirt nó tuí, leis an ithir i do ghairdín chun an ghrian a choinneáil amach ionas gur féidir leis níos mó uisce a choimeád le haghaidh do phlandaí agus ionas gur féidir leat uisce a shábháil.

Úsáid buicéad agus spúinse chun an carr a ní - Úsáidtear níos mó uisce in uair amháin nuair a nitear an carr le hosán ná an méid a úsáideann an meánteaghlach sa lá.

Back to the top