Caomhnú Uisce

Trí uisce a chaomhnú, is féidir linn soláthar uisce atá inmharthana a chur ar fáil do gach duine anois agus sa todhchaí.

Uisce a chaomhnú

Gheobhaidh tú cúpla rud sa rannán seo gur féidir leat a dhéanamh mar chuid de do nósanna laethúla sa teach chun cabhrú leat uisce a chaomhnú. Cabhraíonn na hathruithe beaga le do sholáthar agus déanann siad leas don phobal.

Uisce a chaomhnú

Uisce a chaomhnú

Caomhnú uisce do do ghnó

Laghdaigh an méid uisce a úsáideann do ghnó. Beidh do bhillí níos ísle agus ní bheidh an t-éileamh céanna ar do sholáthar uisce áitiúil.

Laghdaigh d’úsáid uisce

Caomhnú uisce do do ghnó

Cláir phobail

Trínár gcláir agus urraíochtaí, tá caidrimh bunaithe againn le scoileanna agus pobail ar fud na tíre, ag tarraingt airde ar chaomhnú uisce agus tarraingíonn sé aird chomh maith ar an bhfadhb mhór maidir le bruscar a bhaineann le séarachas ar thránna na hÉireann.

Tuilleadh eolais

Cláir phobail

An Chéad Deisiú Gan Chostas

Tá seans ann go cáilíonn tú don scéim seo mád rud é go rabhamar i dteagmháil leat faoi sceitheadh amhrasta ar do sholáthar seachtrach uisce..

An bhfuil tú incháilithe?

An Chéad Deisiú Gan Chostas

Clár Laghdaithe Sceite

Tá clár náisiúnta a mhairfidh ceithre bliana ar bun againn chun sceitheanna a laghdú agus an soláthar uisce a fheabhsú.

Tuilleadh eolais

Clár Laghdaithe Sceite
Back to the top