Tá Uisce Éireann freagrach as seirbhísí uisce agus fuíolluisce a fhorbairt agus a sholáthar do thithe agus do ghnóthais ar fud na tíre. Tá sé freagrach freisin as naisc lenár líonra reatha a éascú. De réir an Achta um Sheirbhísí Uisce (2007), ní mór d’aon duine nó d’aon eagraíocht atá ar lorg naisc nua nó athraithe dul isteach i gComhaontú Nasctha le hUisce Éireann.

Is féidir leat iarratas ar nasc (nasc nua nó athraithe) a dhéanamh chuig Uisce Éireann le haghaidh áitreabh ar teach cónaithe é agus le haghaidh áitreabh nach teach cónaithe é araon sa chás go dteastaíonn uait ceann ar bith díobh seo a leanas:

  • Nasc nua uisce nó fuíolluisce le haghaidh réadmhaoin nua aonair ar teach cónaithe í.
  • Nasc nua uisce nó fuíolluisce le haghaidh réadmhaoin nua nach teach cónaithe í (i.e. réadmhaoin tráchtála nó thionsclaíoch).
  • Nasc nua uisce nó fuíolluisce le haghaidh réadmhaoin reatha ar teach cónaithe í nó nach teach cónaithe í.
  • Nasc nua uisce nó fuíolluisce le haghaidh forbairt nua ilionad réadmhaoine cónaithe/tráchtála/úsáide measctha.
  • Nasc sealadach uisce nó fuíolluisce le haghaidh láithreán oibre/imeachta.
  • Nasc uasghrádaithe uisce nó fuíolluisce le haghaidh réadmhaoine (ar teach cónaithe í nó nach teach cónaithe í).
  • Nasc uisce nó fuíolluisce le haghaidh bonneagar tríú páirtí atá ann cheana i gcás ina bhfuil an bonneagar sin nasctha leis an líonra poiblí agus ina soláthraíonn Uisce Éireann uisce dó nó ina scaoileann sé fuíolluisce isteach inár líonra.

Nasc a Fháil

Tá Uisce Éireann freagrach as naisc uisce agus fuíolluisce le tithe agus le gnóthais ar fud na tíre. Táimid ag obair i gcomhpháirt le hÚdaráis Áitiúla chun go mbeidh sé níos fusa nasc uisce a fháil.

Do Phróiseas Nasctha a Thosú

Seirbhísí forbróra

Tairgimid raon acmhainní agus ábhar tacaíochta d’fhorbróirí chun cabhrú leo ar fud an phróisis ar fad, lena n-áirítear le linn chéim na seiceála dearaí agus chéim na tógála..

Féach na Seirbhísí Forbróra go léir

Back to the top