Na muirir a ghearrann Uisce Éireann i leith naisc sheirbhíse uisce agus fuíolluisce, tá siad comhionann leis an sciar uisce agus fuíolluisce de na Tobhaigh Forbartha agus de na Táillí Nasctha ar ghearr Údaráis Áitiúil iad roimhe seo ina dtobhaigh/struchtúir tháillí suas go dtí an 31 Nollaig 2013.

Le cead ón Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRU) tá Uisce Éireann ag cur na Muirear Nasctha Eatramhach sin i bhfeidhm i riocht (i) Táillí Oibreacha; agus (ii) Táillí Bonneagair; agus (iii) Táillí Forlíontacha (nuair is infheidhme). Tá na táillí sin comhionann (i) le Táillí Nasctha; agus (ii) leis an gcuid sin de Thobhaigh Forbartha a raibh na hÚdaráis Áitiúil i dteideal iad a ghearradh as bonneagar uisce agus/nó fuíolluisce; agus (iii) le scéimeanna do ranníocaíochtaí forlíontacha forbartha faoi seach.

Tugtar Táille Oibreacha anois ar an Táille Nasctha Údaráis Áitiúil a bhí ann roimhe agus tugtar Táille Bonneagair anois ar an Tobhach Forbartha Údaráis Áitiúil a bhí ann roimhe (le haghaidh naisc uisce nó fuíolluisce).

Back to the top