Do threoir maidir leis an próiseas nasctha

Lean ár dtreoir céim ar chéim chun cabhrú leat d’iarratas ar nasc uisce agus/nó fuíolluisce a chomhlánú, rud a bhfuil dhá chéim i gceist leis.

An 2 chéim den phróiseas nasctha

Roghnaigh cé acu ceann den 2 chéim den phróiseas nasctha ar mhaith leat tuilleadh faisnéise a fháil ina leith.

Céim fiosrúcháin réamhcheangail

Dá luaithe a dhéanann tú teagmháil linn is fearr é, toisc gur seans níos fearr ann go mbeidh muid in ann do sceideal a chomhlíonadh. Moltar go ndéanann tú teagmháil le hUisce Éireann le céim fiosrúcháin réamhcheangail chomh luath agus is féidir leat sa tionscadal. Is féidir leat teagmháil tosaigh a dhéanamh sula gcuirfear iarratas i gcomhair ceada pleanála isteach don Údarás Áitiúil cuí.

Fiosrúchán réamhcheangail

Moltar go ndearbhaíonn tú féidearthacht cheangail  le hUisce Éireann sula gcuireann tú dearadh d’fhorbraíocht bheartaithe chun críche agus a chuireann tú isteach i gcomhair ceada pleanála.

 

Deimhniú féidearthachta

Tar éis d’fhiosrúcháin a mheas, cuirfidh Uisce Éireann in iúl duit má tá do cheangal indéanta go teicniúil. Tabharfaimid deimhniú féidearthachta duit gur féidir leat cur isteach leis an gcead pleanála.

 

Grinnfhiosrú deartha

Is iad forbraíochta tithíochta agus áiteanna ina bhfuil bonneagar poiblí amháin a nDeachaigh i gCeannas air.

Is féidir le hUisce Éireann lámh chúnta a thabhairt duit agus tú ag déanamh grinnfhiosrúcháin ar dhearadh an bhonneagair áitiúil sula ndearbhaíonn tú d’iarratas pleanála.

Forbairt an iarratais pleanála

Tá an cúram ort d’iarratas pleanála a chur i gcrích. Ba cheart go gcuimsíonn sé an deimhniú féidearthachta a chur Uisce Éireann ar fáil. Chomh maith leis sin, ba cheart duit sonraí an bhonneagair áitiúil mar atá fiosraithe agus an ráiteas gan agóid ó Uisce Éireann maidir leis an dearadh a chur san áireamh más bainteach.

Céim iarratais ceangail

Dá luaithe a dhéanann tú teagmháil linn is fearr é, toisc gur seans níos fearr ann go mbeidh muid in ann do sceideal a chomhlíonadh. Moltar go ndéanann tú teagmháil le hUisce Éireann le céim fiosrúcháin réamhcheangail chomh luath agus is féidir leat sa tionscadal. Is féidir leat teagmháil tosaigh a dhéanamh sula gcuirtear iarratas i gcomhair ceada pleanála isteach don Údarás Áitiúil cuí.

Cur isteach ar cheangal

Nuair atá tú réidh chun iarratais a chur isteach d’Uisce Éireann i gcomhair ceangail, líon amach agus cuir isteach foirm iarratais ceangail dúinn le do thoil.

Measúnacht iarratais nua cheangail

Déanfaidh Uisce Éireann measúnacht ar d’iarratas chun cinntiú go bhfuil sé fós indéanta, agus ansin áireoimid an réiteach deartha is saoire duit.

 

Grinnfhiosrú deartha

Is iad forbraíochta tithíochta agus áiteanna ina bhfuil bonneagar poiblí amháin a nDeachaigh i gCeannas air

Is féidir le hUisce Éireann lámh chúnta a thabhairt duit agus tú ag déanamh grinnfhiosrúcháin ar dhearadh an bhonneagair áitiúil.

 

Ag fáil tairisceana

Tabharfaidh Uisce Éireann tairiscint chun ceangail duit, tairiscint a thabharfaidh eolas faoi chostais agus na hoibreacha atá ag teastáil chun do cheangal a chur ar chumas.

 

Ag glacadh le tairiscint

Is féidir leat comhaontú a dhéanamh le hUisce Éireann trí ghlacadh leis na téarmaí agus coinniollacha mar atá leagtha sa tairiscint, agus an íocaíocht riachtanch a íoc.

 

Céim tógála

Féadfar dearbhú cáilíochta na n-acmhainní a rachfar i gceannas air sa todhchaí a thosnú chomh luath is atá an tairiscint glactha agat. Déanfar é seo trí fhiosrúcháin an bhonneagair agus é á shuiteáil.

 

Ceangal fisiciúil

Beidh sonraí maidir leis na hoibreacha atá ag teastáil chun an cheangail fisiciúil a dhéanamh curtha san áireamh i do thairiscint cheangail.

 

Eisiú Phacáiste Fáilte

Eiseoidh Uisce Éireann pacáiste fáilte don chustaiméir chomh luath is atá an ceangal fisiciúil deimhnithe ag an bhforbróir, agus na hoibreacha ceangail críochnaithe acu. Tabharfaidh an pacáiste seo achoimre maidir leis an nós imeachta má tharlaíonn sé go bhfuil an réadmhaoin athdhíolta.

Ceangailte le líonra Uisce Éireann

Is féidir leat tairbhe a bhaint as ár seirbhísí ón uair atá tú ceangailte leis an líónra.

 

Nasc a Fháil

Tá Uisce Éireann freagrach as naisc uisce agus fuíolluisce le tithe agus le gnóthais ar fud na tíre. Táimid ag obair i gcomhpháirt le hÚdaráis Áitiúla chun go mbeidh sé níos fusa nasc uisce a fháil.

Do Phróiseas Nasctha a Thosú

Seirbhísí forbróra

Tairgimid raon acmhainní agus ábhar tacaíochta d’fhorbróirí chun cabhrú leo ar fud an phróisis ar fad, lena n-áirítear le linn chéim na seiceála dearaí agus chéim na tógála.

Féach na Seirbhísí Forbróra go léir

Back to the top