I gcás nasc, rangaítear cineálacha na sócmhainní naisc mar a leanas:

Bonneagar príobháideach soláthair

Áirítear leis sin píobán soláthair uisce nó draein laistigh de theorainn an áitribh lena n-éascaítear nascadh an áitribh sin leis an bpíobán atá bainteach leis an nasc seirbhíse. Is é an custaiméir atá freagrach as maoiniú agus suiteáil a dhéanamh ar an mbonneagar príobháideach soláthair ar fad atá bainteach leis an nasc agus is é an custaiméir a choinníonn úinéireacht ar an mbonneagar sin agus freagracht as é a chothabháil.

Bonneagar naisc sheirbhíse

Áirítear leis sin an bonneagar atá bainteach le nasc seirbhíse.

Bonneagar áitiúil

I gcás roinnt forbairtí, lena n-áirítear forbairtí tithíochta, is é sin an bonneagar atá lonnaithe laistigh de theorainn na forbartha nua agus a thógfar chun soláthar uisce agus/nó bailiú fuíolluisce ón bhforbairt a éascú.

Bonneagar poiblí

I gcás uisce, áirítear leis sin sócmhainní amhail príomhphíobáin uisce, stáisiúin chaidéalúcháin uisce agus oiriúintí gaolmhara atá faoi úinéireacht Uisce Éireann.

I gcás fuíolluisce, áirítear leis sin sócmhainní amhail séaraigh, stáisiúin chaidéalúcháin fuíolluisce agus oibreacha gaolmhara atá faoi úinéireacht Uisce Éireann.

Bonneagar straitéiseach

I gcás uisce, áirítear leis sin sócmhainní amhail córais iontógála amhuisce, taiscumair agus uiscerianta amhuisce, oibreacha cóireála uisce, taiscumair sheirbhíse, stáisiúin chaidéalúcháin, trunc-phríomhphíobáin straitéiseacha agus a n-oiriúintí.

I gcás fuíolluisce, áirítear leis sin sócmhainní amhail trunc-chórais séaraigh, príomhstáisiúin chaidéalúcháin, príomhphíobáin aníos, oibreacha cóireála fuíolluisce agus sruthanna éalaithe eisiltigh chóireáilte agus a n-oiriúintí. Tá na sócmhainní straitéiseacha sin go léir faoi úinéireacht Uisce Éireann.

Pipe Responsibilities Diagram
Back to the top