Pobal

An dóigh a n-úsáidimid agus a bhforbraímid ár seirbhísí uisce agus an dóigh a gcaithimid leis na seirbhísí sin, déanann siad difear ollmhór don timpeallacht ina gcónaímid.

Caomhnú uisce

Is féidir linn uisce, fuinneamh agus airgead a shábháil ach an méid uisce a úsáidimid inár dteach a thuiscint agus roinnt athruithe beaga a dhéanamh ar an dóigh a n-úsáidimid é.

 

Caomhnú uisce

Caomhnú uisce

Cén fáth ar gá infheistíocht a dhéanamh i líonra uisce na hÉireann

Is coitianta ar fud sheirbhísí uisce na hÉireann atá ardrátaí ligin, caighdeáin éagsúla cháilíocht an uisce, agus cur isteach ar an soláthar uisce. Tá Uisce Éireann ag gabháil do thionscadal fairsing um an líonra uisce a fheabhsú agus a uasghrádú faoi láthair, agus é mar aidhm aige a chinntiú gur ag Éirinn atá líonra uisce ar féidir leis freastal ar ár riachtanais.

Bogaigh a úsáid mar chórais chóireála fuíolluisce

Baineann tábhacht le bogaigh ar chuid mhór cúiseanna. Is gnáthóga speisialta iad do raon leathan ainmhithe agus plandaí; bíonn ról tábhachtach acu i dtimthriall an uisce, áit ar féidir leo tuile agus íseal sreabhadh araon a rialú i gceantair áirithe; agus is féidir leo cabhrú le cáilíocht an fhuíolluisce a fheabhsú trí ardleibhéil nítrigine agus fosfair a bhaint as fuíolluisce sula rachaidh sé isteach san fharraige.

Bogaigh agus fuíolluisce

Bogaigh a úsáid mar chórais chóireála fuíolluisce
Back to the top