Speisialtóir Timpeallachta/ Éiceolaíochta - Ref No. 17IDUET22

An Ról: Speisialtóir Timpeallachta/ Éiceolaíochta

Réimse: Soláthar Bonneagair

Láthair: Gach Réigiún (ag teastáil lá amháin in aghaidh na seachtaine in Oifig Bhaile Átha Cliath)

Uimhir Thagartha: 17IDUET22

An dáta deiridh chun d’iarratas a chur isteach: 9 Nollaig 2022

Tá an toiliú agus an cead ábhartha ag teastáil chun pleananna, cláir agus tionscadail a sholáthar faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt agus a bhaineann leis an reachtaíocht Náisiúnta agus Eorpach. Oibreoidh an Speisialtóir Timpeallachta/ Éiceolaíochta i gcomhar le pearsanra inmheánach agus seachtrach, faoi stiúir an Bhainisteora Tionscadail Timpeallachta, chun gníomhaíochtaí toilithe réamh-phleanála agus iar-phleanála a bhainistiú chun cuspóirí gnó a bhaint amach. Beidh tábhacht ar leith ag baint le caidrimh a bhunú le soláthraithe seirbhíse tríú páirtí sa ról seo, chomh maith le haschuir cháilíochta a thiomáint i gcomhréir le cuir chuige bunaithe.