Skip to main content

Ceannasaí an Ionaid Náisiúnta Bainistíochta Oibriúchán - Ref No. 27AOUET22

An Ról: Ceannasaí an Ionaid Náisiúnta Bainistíochta Oibriúchán

Réimse: Oibríochtaí Sócmhainní

Láthair: Baile Átha Cliath (Réigiún an Oirthir)

Tag: 27AOUET22

An dáta deiridh chun iarratais a fháil: 20 Eanáir 2023 

Cuireann an fheidhm Oibríochtaí Sócmhainní oibríochtaí cóireála, líonra agus gléasra i gcrích, chomh maith le cothabháil a dhéanamh ar uisce agus fuíolluisce, bainistíocht sreafa oibre, barrfheabhsú próisis agus, pleanáil agus rialú oibríochta agus forbairt agus bainistíocht creata d'Uisce Éireann.

Tá an t-Ionad Náisiúnta Bainistíochta Oibriúchán, atá suite i dTeach Colvill, freagrach as forléargas láraithe agus caighdeánaithe a chur ar fáil ar oibriúchán Sócmhainní Uisce Éireann ar bhonn 24/7/365. Cuireann an fheidhm sin príomh-ról ar fáil maidir lena chinntiú go maolaítear riosca agus go gcuirfear príomh-léargais agus tacaíocht ar fáil do bhaill foirne líne thosaigh chun iad a chabhrú seirbhísí sábháilte agus leanúnach a sholáthar do Chustaiméirí.

Beidh an Ceannasaí NOMC ag obair faoin mBainisteoir Oibríochtaí Comhtháite. Déanfaidh sé/sí roinnt foirne a bhainistiú le líon na bhfostaithe suas go thart ar 25 duine. Is éard a bheidh i gceist leis na foirne sin ná foirne meithle Bainistíochta Aláraim NOMC agus an fhoireann Tacaíochta Gnó NOMC. Déanann na foirne meithle, a bhíonn ag obair ar bhonn 24/7/365, aláraim a fháil agus a bhainistiú agus tacaíocht fíor-ama á cur ar fáil acu do na foirne Oibríochtaí Sócmhainní. Beidh an fhoireann Tacaíochta Gnó NOMC freagrach as a chinntiú go gcuirfear an NOMC ar chumas an Córas Náisiúnta Teiliméadrachta a oibríochtú, clúdach na láithreán a fhás, próisis a fhorbairt agus riachtanais a thuairisciú, comhéadan a dhéanamh le agus tacaíocht a thabhairt do príomh-pháirtithe leasmhara agus a chinntiú go bhfuil na riachtanais próiseas agus aschuir sin agus leabaithe laistigh de na foirne meithle Bainistíochta Aláraim ar bhealach láidir agus leanúnach.

Beidh Ceannasaí NOMC freagrach as a chinntiú go bhfuil cáilíocht na n-aschur ó NOMC ar na caighdeáin is airde chun an leibhéal riachtanach forléargais a chur ar fáil do UÉ. Áireofar leis sin caighdeáin agus próisis a fhorbairt agus a bhainistiú le haghaidh oibriúchán Bainistíochta Aláraim agus an múnla gnó amach anseo a thiomáint le haghaidh oibriúchán NOMC atá leathnaithe go suntasach trí chaidreamh a bhunú le príomh-pháirtithe leasmhara thar feidhmeanna iomadúla.