Skip to main content

Bainisteoir na gConarthaí Oibríochtaí - Ref No. 8AOUET22

An Ról: Bainisteoir na gConarthaí Oibríochtaí 

Réimse: Oibríochtaí Sócmhainní

Láthair: Baile Átha Cliath (Réigiún an Oirthir)

Uimhir Thagartha: 8AOUET22

An dáta deiridh chun d'iarratas a chur isteach: 5 Nollaig 2022

Tá an Fhoireann Bainistíochta Oibriúcháin Tráchtála agus Conarthaí, laistigh d'fheidhm Oibríochtaí Sócmhainní Uisce Éireann, freagrach as gach gníomhaíocht conartha oibriúcháin laistigh d'Uisce Éireann, lena n-áirítear Earraí agus Seirbhísí, Dear-Tóg-Oibrigh (DTO) agus Comhaontú Seirbhíse (CAS). Áirítear leis an sainchúram bainistíocht foriomlán ar bhuiséid, forbairt chumais na feidhme de réir mar a fhásann Uisce Éireann, agus feidhmiú oibríochtaí laistigh den réimse seo.

Leantar le seachadadh go leor oibleagáidí de chuid Uisce Éireann trí pháirtithe seachtracha, trí chonarthaí agus trí chreat-chomhaontuithe. Cinnteoidh Foireann Bainistíochta na gConarthaí Oibríochtaí go bhfuil Uisce Éireann ag baint amach a thorthaí oibriúcháin inmhianaithe tríd na socruithe seo.

Ag tuairisciú do Cheannaire Bainistíochta na gConarthaí Oibriúcháin, beidh Bainisteoir na gConarthaí Oibríochtaí freagrach as seachadadh conarthaí agus feidhmíocht an díoltóra a bhainistiú maidir le creataí oibriúcháin atá i bhfeidhm faoi láthair agus a bheidh i bhfeidhm amach anseo amhail Sloda, Seirbhísí Saotharlainne, Ceimiceáin, Ábhair agus Comhiomláin chomh maith le conarthaí eile nuair is cuí.