Careers

Tá Uisce Éireann tiomanta d’fhás leanúnach dár bhfostaithe, forbairt na foirne a spreagadh agus tacaíocht a thabhairt d’fhoghlaim agus oiliúint ar an láthair oibre. Chomh maith le tuarastal atá iomaíoch, is féidir lenár bhfostaithe leas a bhaint as deiseanna forásach dá ngairmeacha agus cláir chúnaimh d’fhostaithe.

Is fostóir chomhdheiseanna muid agus fostaímid daoine ó chúlraí agus cultúir éagsúla. Is comhlacht muid atá creidiúnaithe ag Innealtóirí na hÉireann.

Tá Uisce Éireann tiomanta do do phríobáideacht a chosaint agus an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) a chomhlíonadh, rialachán a tháinig isteach ar an 25 Bealtaine 2018. Breathnaigh ar ár bhFógra Príobháideachta atá uasdhátaithe chun tuiscint a bheith agat ar na cineálacha sonraí pearsanta a bhailímid, an fáth a ndéanaimid bailiúchán orthu, agus céard a dhéanaimid leis na sonraí seo.

Folúntais reatha:

Please connect with us on LinkedIn and follow us on Twitter @irishwater to stay informed about new career opportunities with Irish Water.

Back to the top