Maidir Linne

Is é Uisce Éireann fóntas náisiúnta uisce na hÉireann atá freagrach as seirbhísí uisce agus fuíolluisce a chur ar fáil ar fud na hÉireann.

Téigh isteach inár bhfoireann agus cabhraigh le seirbhísí uisce a bhunathrú chun feabhais in Éirinn

Tá Uisce Éireann tiomanta d’fhorbairt leanúnach ár gcuid fostaithe. Tairgimid raon leathan iontach dúshlán i dtimpeallacht ina spreagtar daoine cumasacha díograiseacha cloí lenár luachanna um chomhar, sábháilteacht, seirbhís do chustaiméirí, feidhmíocht agus ionracas. 

Cuardaigh na gairmeacha ar fáil

Ár gcuideachta

Is é an cúram atá orainn fud fad na tíre ná a chinntiú go soláthraímid an t-uisce óil is airde cáilíocht do do sconnaí gach lá.

Tuilleadh eolais

Acht Um Shaoráil Faisnéise

Cuireadh i bhfeidhm an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus, níos déanaí, an tAcht um Shaoráil Faisnéise (Leasú), 2003, chun a chinntiú go gcuirfidh ranna rialtais agus comhlachtaí poiblí liostaithe an fhaisnéis atá á sealbhú acu ar fáil don phobal. 

Tuilleadh eolais

Ár n-uisce, an saol atá romhainn

Tá uisce ar cheann de na hacmhainní is luachmhaire atá againn. Trí chaomhnú uisce a fheabhsú agus trí obair i gcomhar lena chéile, is féidir linn seirbhísí inbhuanaithe uisce a chinntiú d’Éirinn san am i láthair agus san am atá le teacht.  

Uisce óil sábháilte

Oibrímid laistigh de cheann de na córais rialála is déine ar domhan agus bímid ag déanamh faireachán leanúnach ar d’uisce ag gach céim den phróiseas. 

Cóireáil nua-aimseartha fuíolluisce

Táimid tiomanta dá chinntiú gurb ann do chórais éifeachtúla nua-aimseartha a fhreastalaíonn ar riachtanais chustaiméirí agus do thimpeallacht a chosnaítear ar an tionchar atá ag scaoileadh fuíolluisce.

An timpeallacht a chosaint

Ós cuideachta sinn atá tiomanta d’oibriú mar ghnóthas fíor-inbhuanaithe, féachaimid le leanúint de tháirgí agus seirbhísí ar ardchaighdeán a chur ar fáil dár gcustaiméirí ar bhealaí a fheabhsaíonn timpeallacht an réigiúin.

Fás geilleagrach

Is é aidhm ár gcuid oibre infheistíochta ná soláthairtí uisce óil a fheabhsú, an timpeallacht a chosaint agus tacú leis an ngeilleagar.

Táimid tiomanta do thorthaí a sholáthar dár gcustaiméirí

Trínár líonra uisce agus fuíolluisce a fhorbairt agus a uasghrádú ar bhonn leanúnach, tá seirbhísí uisce óil agus fuíolluisce atá iontaofa, éifeachtúil agus ar ardchaighdeán á gcur ar fáil againn daoibhse, ár gcustaiméirí.  Tá Uisce Éireann tiomanta dár mbonneagar uisce agus fuíolluisce a fheabhsú i ngach cearn den tír, bíodh sé lonnaithe i mbailte tuaithe cois farraige nó i mórchathracha na hÉireann.

Back to the top